Raport ”Żywność ekologiczna w Polsce 2017” już do pobrania

Żywność ekologiczna w Polsce 2017
Published:: 30/05/2017 Author: IMAS International

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym żywności ekologicznej w Polsce 05/2017 przygotowanym przez IMAS International sp z o.o.. Raport składa się z dwóch części: analizy rynku żywności ekologicznej oraz badania opinii Polaków korzystających z Internetu na temat żywności ekologicznej.

Autorki raportu – Beata Pachnowska oraz Katarzyna Łozińska-Wróbel – we wstępie do raportu piszą:

„Badania ankietowe pokazują, że konsument nie ma łatwego zadania na tym rynku, komunikacja w branży jest rozproszona, wskazówki pomocne w rozpoznaniu ekożywności (np. certyfikaty czy inne oznaczenia) niejednoznaczne, a wysokie ceny nie są wystarczająco uzasadnione walorami nabywanych produktów czy marek. W rezultacie konsumpcja – poza zdeklarowaną grupą ideologicznie zdeklarowanych na rzecz natury i zdrowia – jest wciąż raczej sporadyczna niż regularna, dość przypadkowa i słabo umotywowana (zwłaszcza tym, co ważne dla producentów, tj. certyfikatami). Popyt zaś stale rośnie, a postawy proekologiczne się umacniają. Konieczne staje się śledzenie trendów konsumenckich, w tym zwrotu ku żywności roślinnej oraz naturalnej, ale też pomocnej w zachowaniu i poprawie zdrowia i aktywności.”

Dlatego w raporcie znajdą Państwo podsumowanie rozproszonej wiedzy, jak również – i to jest szczególna wartość tego opracowania – najnowsze wyniki badań przeprowadzonych przez IMAS International.

Eko raport IMAS International

Z raportu można dowiedzieć się m.in. jaki jest popyt i podaż na żywność ekologiczną, powody i bariery zakupu ekożywości, miejsca zakupu, koszyk zakupowy konsumenta ekożywości, analiza SWOT ekożywności i wiele innych.

Polecamy raport szczególnie takim podmiotom jak:

– Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy żywności ekologicznej
– Firmy FMCG rozważające poszerzenie swojej oferty o żywność ekologiczną
– Sklepy ze zdrową żywnością, supermarkety, hipermarkety posiadające w swojej ofercie żywność ekologiczną lub planujący ją wprowadzić
– Stowarzyszenia ekologiczne
– Wydawnictwa, czasopisma, portale ekologiczne
– Uczelnie i instytuty naukowe badające tematykę ekologicznej żywności

Raport opatrzony jest komentarzami ekspertów z Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, czasopism branżowych Biokurier i Ekodostawcy oraz największego w Polsce dystrybutora ekożywności – Bio Planet S.A.

Raport do pobrania za darmo tutaj. Polecamy!

Comments: 0