Badania rynków zagranicznych

Polskim firmom zamierzającym wejść na nowe rynki lub planującym rozwinięcie swojej działalności zagranicą oferujemy badania marketingowe poza Polską.

Rozbudowana sieć biur i partnerów, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pozwala nam efektywnie koordynować prace badawcze na poziomie międzynarodowym. Dla naszych klientów prowadziliśmy już prace badawcze w większości krajów Europy, a nawet w krajach arabskich oraz na Dalekim Wschodzie – w Chinach, Japonii i na Tajwanie.