Prowadzimy badania dla krajowych i zagranicznych producentów i usługodawców. Główne badane branże: medyczna, farmaceutyczna, spożywcza, agrarna, telekomunikacja, usługi informatyczne, usługi finansowe. Naszymi zleceniodawcami są również instytuty badawcze, media, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.