Zachowanie kobiet – mniej czy bardziej agresywne?

Listopad 2006

Wyniki badania prowadzonego jesienią 2006 r na temat zmian w zachowaniu kobiet pod względem agresywności.

W co wierzymy?

Kwiecień 2006

Rezultaty badania przeprowadzonego przez instytuty IMAS w Polsce, Niemczech i Austrii oraz firmę badawczą Harris Interactive w USA na temat wiary.

Potrzeby i aktualna sytuacja organizacji pozarządowych we Wrocławiu

Luty 2006

Badanie zorganizowane przez instytut IMAS i Ośrodek Inicjatyw Obywatelskich we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia na temat sytuacji organizacji pozarządowych we Wrocławiu.