Niewielki entuzjazm dla gospodarki wolnorynkowej w Europie i Stanach Zjednoczonych.

Październik 2007

Zestawienie opinii Polaków nt. wolnego rynku oraz roli związków zawodowych z opiniami mieszkańców sześciu europejskich krajów oraz Stanów Zjednoczonych. W Polsce badanie przeprowadził instytut IMAS, w pozostałych krajach Financial Times oraz firma badawcza Harris Interactive.

Wyjazdy zarobkowe Polaków

Maj 2007

Badanie własne dotyczące planów wyjazdów zarobkowych Polaków za granicę prowadzone  na reprezentatywnej, ogólnopolskiej próbie Polaków w wieku 15 i więcej lat.