Święta w oczach Internautów: o marketingu, wydatkach na prezenty i Wigilii.

Grudzień 2009

Badanie własne Omnibus-Online przeprowadzone przez Internet w dniach 9-18 listopada 2009 roku na reprezentatywnej dla użytkowników Internetu ważonej próbie n=507 osób w wieku 18 – 54 lat. Dobór do próby losowo-kwotowy.

Wyjazdy Internautów: gdzie pojadą w marzeniach, a gdzie na wakacyjny urlop.
Czerwiec 2009

Badanie własne Omnibus-Online dotyczące wyjazdów wakacyjnych przeprowadzone przez Internet na reprezentatywnej dla użytkowników Internetu ważonej próbie n=502 osób w wieku 18–54 lat. Dobór próby losowo-kwotowy.

Ocena sytuacji ekonomicznej.

Marzec 2009

Badanie własne dotyczące oceny przez Polaków sytuacji ekonomicznej przeprowadzone metodą wywiadu telefonicznego (CATI) na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej (próba przed ważeniem n=1000) w lutym 2009.

Polacy o wierze i Kościele.

Marzec 2009

Badanie własne dotyczące stosunku Polaków do wiary i polskiego Kościoła przeprowadzone na reprezentatywnej próbie n=1003 w wieku 15 lat i więcej w listopadzie 2008.

Oczekiwana długość wywiadu telefonicznego.

Luty 2009

Badanie własne dotyczące oczekiwanej długości wywiadu telefonicznego przeprowadzone na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku 18 lat i więcej (próba przed ważeniem n=1000) metodą wywiadu telefonicznego (CATI) w lutym 2009r.