Poznaj świat rolników dzięki Raportom IMAS Agri

Od początku 2018 roku rozpoczęliśmy cykliczne publikowanie tematycznych raportów na temat rolnictwa. Poniżej znajdują się do pobrania Raporty IMAS Agri:

Czerwiec 2018, „Skrót ASF słabo rozpoznawalny wśród Polaków”

Większość Polaków słyszała o chorobie Afrykański Pomór Świń, a mimo to, nie jest im łatwo rozszyfrować skrót ASF. Aż 90 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju nie wie, co on oznacza.

Czerwiec 2018, „Połowa Polaków sądzi, że niemal w każdym gospodarstwie jest ciągnik”

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrósł odsetek gospodarstw wyposażonych w ciągnik. Zgodnie z danymi GUS, w 2005 roku był on na poziomie 45 procent, a dekadę później osiągnął 68 procent. Co ciekawe, całkowita liczba maszyn będących w posiadaniu rolników prawie się nie zmieniła i utrzymuje się na poziomie 1,4 – 1,5 mln.

Kwiecień 2018, „60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne są większe, niż w rzeczywistości”

W Polsce aż 85% gospodarstw rolnych ma powierzchnię poniżej 15 ha, zgodnie z danymi GUS. Największe gospodarstwa znajdują się na północy kraju, a największe rozdrobnienie dotyka Małopolski i Podkarpacia. Tymczasem, według badań IMAS Agri, 60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa są większe.

Marzec 2018, „Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet – rolniczek”

W Polsce kobiety stanowią 30% zarządzających gospodarstwami rolnymi, zgodnie z danymi Eurostat. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii proporcja jest wyższa. Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać tej liczby, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach.

Luty 2018, „Z czym kojarzy się Polakom rolnik?”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spostrzegania rolnika. Powstał na podstawie badania przeprowadzonego w styczniu tego roku wśród 500 uczestników internetowego panelu badawczego IMAS oraz podobnego projektu badawczego zrealizowanego w 2011 roku.