Poznaj świat rolników dzięki Raportom IMAS Agri

Od początku 2018 roku rozpoczęliśmy cykliczne publikowanie tematycznych raportów na temat rolnictwa. Poniżej znajdują się do pobrania Raporty IMAS Agri:

Lipiec 2018, „Wzrost cen trafnie przewidywany przez Polaków”

Czy ceny warzyw, owoców i produktów zbożowych pozostaną niezmienione? W badaniu IMAS Agri Polacy trafnie wyrazili przekonanie, że ceny produktów rolnych w związku z obecną sytuacją w rolnictwie będą wzrastać. Dane GUS to potwierdzają.

Lipiec 2018, „Polacy znają pszenicę, a nie doceniają pszenżyta”

Pszenica jest nie tylko głównym zbożem uprawianym w Polsce, jest także trafnie wskazywana przez Polaków jako dominująca w naszym kraju uprawa. W badaniu IMAS Agri zapytaliśmy o najpowszechniej uprawiane w Polsce zboża.

Czerwiec 2018, „Połowa Polaków sądzi, że niemal w każdym gospodarstwie jest ciągnik”

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrósł odsetek gospodarstw wyposażonych w ciągnik. Zgodnie z danymi GUS, w 2005 roku był on na poziomie 45 procent, a dekadę później osiągnął 68 procent. Co ciekawe, całkowita liczba maszyn będących w posiadaniu rolników prawie się nie zmieniła i utrzymuje się na poziomie 1,4 – 1,5 mln.

Czerwiec 2018, „Skrót ASF słabo rozpoznawalny wśród Polaków”

Większość Polaków słyszała o chorobie Afrykański Pomór Świń, a mimo to, nie jest im łatwo rozszyfrować skrót ASF. Aż 90 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju nie wie, co on oznacza.

Kwiecień 2018, „60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne są większe, niż w rzeczywistości”

W Polsce aż 85% gospodarstw rolnych ma powierzchnię poniżej 15 ha, zgodnie z danymi GUS. Największe gospodarstwa znajdują się na północy kraju, a największe rozdrobnienie dotyka Małopolski i Podkarpacia. Tymczasem, według badań IMAS Agri, 60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa są większe.

Marzec 2018, „Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet – rolniczek”

W Polsce kobiety stanowią 30% zarządzających gospodarstwami rolnymi, zgodnie z danymi Eurostat. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii proporcja jest wyższa. Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać tej liczby, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach.

Luty 2018, „Z czym kojarzy się Polakom rolnik?”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spostrzegania rolnika. Powstał na podstawie badania przeprowadzonego w styczniu tego roku wśród 500 uczestników internetowego panelu badawczego IMAS oraz podobnego projektu badawczego zrealizowanego w 2011 roku.