Ciągłości działania (Covid-19)

Szanowni Państwo,

Ze względu na sytuację zagrożenia koronawirusem, IMAS International wdrożył działania, które pozwalają chronić naszych pracowników i ankieterów oraz zminimalizować oddziaływanie Covid-19 na prowadzone przez nas projekty badawcze.

  • Od 09. marca większość naszych pracowników pracuje zdalnie. Jesteśmy cały czas dostępni pod adresami mailowymi oraz telefonami komórkowymi. W razie konieczności kontaktu telefonicznego prosimy o wysłanie informacji na imas@imas.pl
  • Projekty wymagające kontaktu typu face to face zostały zawieszone do czasu odwołania stanu zagrożenia epidemicznego
  • Na bieżąco prowadzimy wszystkie badania, które nie wymagają kontaktu osobistego ankietera, zarówno jakościowe jak też ilościowe – wywiady telefoniczne oraz wywiady online na naszym własnym panelu internetowym ImasOnline
  • Wprowadziliśmy także możliwość pracy zdalnej naszych ankieterów telefonicznych CATI, co pozwala nam unikać pracy większej grupy osób w naszym studio CATI
  • Na bieżąco będziemy monitorować sytuację i powiadamiać naszych partnerów i kontrahentów o wszelkich zmianach

Zaistniała sytuacja niesie za sobą zmiany postaw, opinii oraz sposobów korzystania z produktów i usług, dlatego zachęcamy instytucje publiczne, producentów i usługodawców do bieżącego monitorowania zmian na rynku. Oferujemy Państwu możliwość wykonania szybkich badań online na naszym panelu internetowym, zarówno reprezentatywnych dla ogółu populacji jak również na grupach docelowych. Kontakt przez formularz na stronie internetowej lub na adres imas@imas.pl

Z poważaniem,

Zarząd IMAS International sp. z o.o.