Nasza działalność społeczna

Angażujemy się w działalność społeczną, współpracujemy z NGO, żeby nieść pomoc potrzebującym.

Ankiety Pro Bono

W maju 2015 r. utworzyliśmy panel badawczy AnkietyProBono.pl – uczestniczą w nim osoby, które chcą pomagać innym. Paneliści wypełniają przez internet ankiety badawcze, otrzymują za to wynagrodzenie, a minimum 20% zarobionych środków przekazują wybranym organizacjom pozarządowym. Dzięki temu modelowi możemy zaproponować Twojej organizacji współpracę. O naszej propozycji przeczytasz tutaj.

Panel IMAS OnLine

W kwietniu 2009 roku umożliwiliśmy uczestnikom panelu IMAS OnLine wymianę zgromadzonych w trakcie badań punktów na wpłatę na cele charytatywne. Za naszym pośrednictwem paneliści mogą przekazywać środki na Fundację Świętego Mikołaja, Fundację Anny Dymnej „Mimo Wszystko” i Polską Akcję Humanitarną.

Prowadzimy też inne działania pomocowe, a wśród nich:

Objęliśmy dwoje dzieci z Madagaskaru „Duchową adopcją serca”, za pośrednictwem Stowarzyszenia Misyjno-Charytatywnego Missio Misericordiae. Akcja ma na celu umożliwienie tym dzieciom zdobycie wykształcenia, a także otoczenie ich modlitwą, miłością i odpowiedzialnością.

Pomogliśmy dziecięcej drużynie sportowej z Ciudad del Este w Paragwaju. Ufundowaliśmy młodym sportowcom stroje sportowe i sprzęt piłkarski. Pozwoli im to kontynuować treningi i pomoże w rozwijaniu umiejętności.

Współpracujemy z uczelniami i szkołami – wspieramy nauczanie dzieląc się swoim doświadczeniem.

Organizujemy i uczestniczymy w konferencjach non-profit.

Fundowanie obiadów szkolnych ubogim dzieciom we Wrocławiu.

Przekazywanie sprzętu i materiałów biurowych organizacjom pozarządowym.