Standardy

Standardy jakości Panelu IMAS

Wcielając w życie nasze projekty badawcze stosujemy się do aktualnych międzynarodowych wytycznych dotyczących standaryzacji procesu zarządzania panelem i badaniami online. O efektach tych prac można się dowiedzieć czytając odpowiedzi na 28 pytań ESOMAR. Ten pożyteczny dokument został stworzony z myślą o badaczach próbujących wybrać najlepszego dostawcę baz respondentów dla swoich projektów.

„28 Pytań stanowi uzupełnienie stworzonych przez ESOMAR wytycznych do prowadzenia badań online (ESOMAR’s Guideline to Online Research), określających szczegółowo prawne i etyczne zasady postępowania w badaniach z wykorzystaniem nowych technologii. Zawarte są tam również wskazówki do formułowania polityki prywatności, wykorzystania cookies, pobierania plików oraz stosowania rozwiązań mobilnych. (cyt. za ESOMAR)”

Dowiedz się więcej na temat działalności i publikacji ESOMAR. Wejdź na stronę www.esomar.org.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku badawczego w Polsce, przystąpiliśmy do Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterskiej (PKJPA), koordynowanego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Posiadamy aktualny Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w kategorii „Badania CAWI”.

Normy postępowania wymagane przez PKJPA obejmują zasady:

  • pozyskiwania, przechowywania i przetwarzania informacji oraz oceny działalności pracowników,
  • dokumentacji projektów badawczych,
  • szkoleń,
  • prowadzenia systematycznej kontroli pracy wykonywanej przez ankieterów, rekruterów, audytorów.

Certyfikat PKJPA 2014 IMAS International


Zobacz także: