Badanie KoronaBilans MŚP dla Krajowego Rejestru Długów

Published:: 07/08/2020 Author: IMAS International
Mamy przyjemność podzielić się wynikami badania zrealizowanego przez IMAS International dla Krajowego Rejestru Długów. Raporty zostały opracowane przez KRD.

Edycja III (czerwiec/lipiec 2020)

Koronawirus w firmach powoli powszednieje, przedsiębiorcy nauczyli się z nim żyć i lepiej oceniają swoją bieżącą sytuację ekonomiczną – to wnioski, jakie płyną z najnowszej, lipcowej, edycji ogólnopolskiego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”.

Główne wnioski z III edycji badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

34% Firmy częściej oceniają swoją sytuację ekonomiczną dobrze – 36,1% wskazań lub neutralnie, czyli ani dobrze, ani źle
54% przedsiębiorców, uważa, że ich przychody w najbliższych trzech miesiącach zmaleją – jest to spadek o 10,4 pp. względem poprzedniego miesiąca i o 24,9 pp. względem pierwszej edycji badania.
75% Wciąż wiele firm, jest zainteresowanych pomocą rządową. 77% zamierza skorzystać ze zwolnienia ze składek ZUS, a 55% firm z dofinansowania zatrudnienia.
15% W najbliższych miesiącach firmy otworzą się na nowych pracowników. Już niemal 15% z nich deklaruje, że zwiększy zatrudnienie. W poprzedniej edycji badania wskazało tak 12,7% firm.

II edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona w dniach 17-24.06.2020 r. przez IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 305 firm z sektora MŚP. Technika badawcza: CATI/CAWI.

Więcej na stronie Krajowego Raportu Długów

Źródło: biuro prasowe KRD


Edycja II (maj/czerwiec 2020)

Prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną i jest to ocena wyższa niż miesiąc wcześniej. Niestety, wśród firm z sektora MŚP wciąż widoczny jest niepokój o malejące przychody w przyszłości, choć ten niepokój maleje. O ile w pierwszej edycji badania 79% ankietowanych obawiało się, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody zmaleją, o tyle w drugiej edycji takich wskazań jest nadal sporo, bo 65%.

Nieznacznie zmniejszył się odsetek firm (z 89% do 81%), które widzą wpływ koronawirusa na działanie przedsiębiorstwa. Spadła liczba firm, które musiały częściowo zawiesić bądź całkowicie zamknąć działalność, co ma związek głównie z luzowaniem rządowych restrykcji. Wzrosła natomiast liczba firm (z 60% do 69,5%) zmuszonych ograniczyć sprzedaż bądź produkcję.

Główne wnioski:

32% co trzeci przedsiębiorca z sektora MŚP dobrze ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną (wzrost o 7 punktów procentowych (p.p.) w porównaniu do poprzedniej fali)
33% co trzeci przedsiębiorca spodziewa się poprawy ekonomicznej swojej firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy (wzrost o 19 p.p,)
17% co szósty respondent planuje w najbliższych 3 miesiącach inwestycje (wzrost o 4 p.p.)
81% firm odczuwa wpływ pandemii koronawirusa na sprzedaż (spadek o 9 p.p.)

II edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec maja 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

Więcej na stronie Krajowego Raportu Długów

Źródło: biuro prasowe KRD


Edycja I (kwiecień/maj 2020)

Epidemia koronawirusa w Polsce wpłynęła na niemal każdą dziedzinę gospodarki, rujnując działalność jednych przedsiębiorstw i wzmacniając pozycję innych. Trzy czwarte firm dostrzega negatywne bądź pozytywne skutki pandemii.

Z najnowszego ogólnopolskiego, przekrojowego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”, wynika, że połowa (49,3%) przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, zaś jedna czwarta badanych (24,6%) ocenią ją pozytywnie. Im większa firma – tym mniejsze problemy ekonomiczne.

Analizując dane przez pryzmat wielkości przedsiębiorstwa, wyraźnie widać, że najwięcej, bo prawie 55 proc. mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako złą. W małych firmach taką opinię wyraziło 46 proc. badanych, zaś w średnich firmach tylko 37,8 proc. To nic dziwnego, im większa firma, tym większe zaplecze finansowe, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko zachwiania ekonomicznego. Im mniejsza firma, tym gorzej radzi sobie w kryzysie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Główne wnioski z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

49% badanych przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, a 55% spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
79% przedsiębiorców prognozuje, że z powodu epidemii ich przychody w ciągu najbliższych trzech miesięcy raczej zmaleją
60% firm przyznaje, że przez epidemię już musiało ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.
58% firm nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług.
78% firm nie planuje w najbliższych trzech miesiącach żadnych inwestycji. Ci, którzy planują, zainwestują środki w zakup nowego sprzętu (55%).
46% firm deklaruje, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność on-line. Z tego połowa już się na nią przestawiła lub zrobi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
60% przedsiębiorstw nie rozważa redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a 8% przedsiębiorstw planuje przyjęcie nowych pracowników.
86% mikrofirm zamierza skorzystać z pomocy rządowej. Jednocześnie ponad 3/4 firm ocenia, że oferowane wsparcie jest niewystarczające.

Ogólnopolskie Badanie „KoronaBilans MŚP”, zostało przeprowadzone przez IMAS International pod koniec kwietnia 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 357 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

Więcej na stronie Krajowego Raportu Długów

Comments: 0