Koronamonitor Agri: Rolnicy optymistycznie nastawieni do walki z Covid-19, skorzystali ze zwolnienia z KRUS

Published:: 24/06/2020 Author: IMAS International

W telefonicznym badaniu Koronamonitor Agri, przeprowadzonym 16 czerwca br. na reprezentatywnej próbie gospodarstw rolnych o powierzchni większej niż 10 ha, widać wzrost optymizmu wobec epidemii, mimo przewidywania jej negatywnych skutków. Oczekiwana w pierwszych miesiącach epidemii pomoc od państwa została wykorzystana tylko częściowo, 3 na 10 rolników nie skorzystało z żadnego elementu tarczy antykryzysowej, pozostali głownie ze zwolnienia z KRUS. Pojawiają się obawy o podaż pracowników, problemy z epidemią zaczyna przesłaniać susza.   

Myśląc o obecnej sytuacji związanej z koronawirusem, w połowie czerwca br. ponad 3/4 rolników przejawia pozytywne nastawienie, nawet mimo przejściowych trudności (łącznie 77 proc. wskazań „wszystko będzie dobrze” i „będzie trudno, ale sobie poradzimy”), wzrost o 26 punkty procentowe w porównaniu z badaniem w kwietniu br. Podobnie jak dwa miesiące wcześniej – bardziej optymistyczni są rolnicy uprawiający rośliny (84 proc.).


O niemal 20 punktów procentowych spadł odsetek spodziewających się tylko negatywnych skutków epidemii…

W połowie czerwca 46 proc. rolników przewiduje, że epidemia koronawirusa przyniesie tylko negatywne konsekwencje dla funkcjonowania ich gospodarstw. 12 proc. widzi oprócz negatywnych także pozytywne efekty epidemii, do 3 proc. zwiększył się udział widzących wyłącznie pozytywne skutki pandemii.

…a dla wielu gospodarstw epidemia przestaje mieć znaczenie, bo rolnicy bardziej obawiają się o skutki suszy, niż koronawirusa.

Zapytani o suszę rolnicy na ogół oceniają jej wpływ na gospodarstwo bardziej negatywnie. 57 proc. widzi tylko negatywne skutki, a tylko kilka procent pozytywne (2 proc.) lub zarówno takie i takie (6 proc.). Porównując bezpośrednio obie plagi, zdecydowanie bardziej obawiają się o skutki suszy (44 proc.), a tylko 13 proc. przewiduje bardziej negatywny wpływ pandemii.


Opinie na temat pomocy dla rolników są podzielone. Większość skorzystała głównie tylko ze zwolnień w składkach KRUS.

W połowie kwietnia br. ponad połowa rolników (56 proc.) oczekiwała pomocy w związku ze spodziewanymi negatywnymi skutkami sytuacji pandemii dla gospodarstw rolnych. Do połowy czerwca niemal 7 na 10 rolników deklaruje skorzystanie z dostępnej dla nich pomocy, ale zdecydowana większość z nich tylko z jednej formy – zwolnienia ze składek KRUS w 2 kwartale br.

3 na 10 rolników nie skorzystało z żadnej pomocy. Tarcza w części dla rodziców i przedsiębiorców – trafiła do nielicznych – sięgnęło po pomoc w ramach np. zasiłków opiekuńczych zwolnień z CIT/PIT nieco ponad 7 proc. Czy jeszcze skorzystają?  – planuje to tylko kilka procent prowadzących gospodarstwa 10 ha+.

Opinie na temat tarczy dla rolników są bardzo zróżnicowane, niezależnie od tego czy z nich korzystano czy nie – niemal połowa rolników nie potrafi jej jednoznacznie ocenić, wśród pozostałych przeważa krytyka.


Ponad połowa gospodarstw rolnych 10 ha+ zatrudniających pracowników odczuwa problem z pracownikami.

Co piąte gospodarstwo rolne o powierzchni 10 ha+ deklaruje zatrudnianie pracowników, z tego ponad połowa widzi problemy z ich znalezieniem. Większe problemy deklarują przedstawiciel gospodarstw, którzy zatrudniają osoby z zagranicy – wśród nich ma lub przewiduje je mieć stanowi 61 proc., podczas gdy wśród zatrudniających tylko pracowników z Polski problemy widzi znacznie mniej – 46 proc.  Z utrudnieniami w związku z epidemią przy zatrudnianiu  cudzoziemców  może mieć problemy 1/3 rolników.


O badaniu

Koronamonitor Agri to cykliczne badanie realizowane metodą telefonicznych wywiadów CATI, na reprezentatywnej próbie rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni co najmniej 10 hektarów. Pierwszy pomiar został dokonany 16 marca 2020 roku na próbie n=307, drugi: 7-8 kwietnia n=300, a obecny, trzeci – 16 czerwca  2020 roku na próbie n=302. Struktura próby w zakresie wielkości gospodarstwa i regionów (NUTS 1) odpowiada strukturze gospodarstw 10+ ha w Polsce.

IMAS International Sp. z o.o. (www.imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Od 2017 roku prowadzi rolniczy panel badawczy IMAS Agri (www.imasagri.pl), w ramach którego wspólnie z rolnikami pomaga firmom i instytucjom związanym z branżą rolną w ulepszaniu produktów i dopasowywaniu usług do zmieniających się warunków pracy farmera.

 

Comments: 0