Koronamonitor Agri: Rolnicy w czasie epidemii (19.03.2020)

Published:: 18/03/2020 Author: IMAS International

Koronamonitor Agri to cykliczne badanie realizowane metodą telefonicznych wywiadów CATI, na reprezentatywnej próbie rolników posiadających gospodarstwo o powierzchni co najmniej 10 hektarów. Pierwszy pomiar został dokonany 16 marca 2020 roku na próbie n=307. Struktura próby w zakresie wielkości gospodarstwa i regionów (NUTS 1) odpowiada strukturze gospodarstw 10+ ha w Polsce.

Odczucia rolników w związku z koronawirusem w Polsce

Mając na uwadze aktualną sytuację, aż 2/3 rolników przejawia pozytywne nastawienie, nawet mimo przejściowych trudności (łącznie 65 proc. wskazań „wszystko będzie dobrze” i „będzie trudno, ale sobie poradzimy”). Z największym spokojem obecną sytuację postrzegają rolnicy z makroregionu mazowieckiego, południowego oraz południowo-zachodniego (odpowiednio 77, 75 i 74 proc.). Najbardziej optymistycznie podchodzą do tego osoby najmłodsze (76 proc. z osób w wieku 18-34 lata) oraz posiadający gospodarstwa o powierzchni 21-50 ha (71 proc.).

Straty i problemy przewidują przede wszystkim rolnicy z makroregionu wschodniego (34 proc. rolników z tego obszaru, o 7 proc. więcej niż średnio w całej Polsce). Gorzej nastawione są osoby w wieku od 35 do 54 lat (37 proc. w tej grupie wiekowej), a także 35 proc. właścicieli gospodarstw ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą, podczas gdy wśród posiadaczy gospodarstw o profilu uprawowym jest ich tylko 19 proc.

Spodziewane skutki dla własnego gospodarstwa

Połowa rolników przewiduje, że epidemia koronawirusa przyniesie negatywne konsekwencje dla funkcjonowania ich gospodarstw. Obawy w głównej mierze koncentrują się wokół kwestii związanych ze zbytem własnej produkcji rolnej. Dotyczą przede wszystkim spodziewanego spadku cen skupu mięsa, zbóż, czy mleka ( 42 proc.), jak i ogólnych problemów ze sprzedażą (33 proc). 

Kolejne trudności to utrzymanie dotychczasowego poziomu produkcji w wyniku problemów z:

  • łańcuchem dostaw dla rolnictwa (16 proc.) – tu wymienia się głównie ograniczenie dostępności szeroko pojętych środków produkcji rolnej, w tym wstrzymanie dostaw np. części zamiennych,
  • utrudnieniami w wykonywaniu pracy (15 proc.) – w tym również braku zastępstwa dla gospodarzy i/lub pracowników w przypadku zachorowania i kwarantanny,
  • wzrostem cen (15 proc.) zarówno ogółem wyższych kosztów życia, jak i produktów koniecznych dla produkcji rolnej.

Rolnicy mogą oczekiwać pomocy

Mimo możliwego negatywnego wpływu obecnej sytuacji na działalność gospodarstwa niemal połowa respondentów (45 proc.) nie ma na dziś oczekiwań pomocowych. Przejawia je jednak 4 na 10 rolników spodziewających się negatywnych skutków epidemii. Jedna czwarta spośród nich (24%) adresuje swoje oczekiwania do państwa (rządu). 11% respondentów chciałoby uzyskać ulgę w spłacie kredytów, a 9% pomoc finansową, najchętniej w formie rekompensaty.

Comments: 0