KoronaMonitor IMAS – raport z dziewiątej fali badania

Published:: 07/05/2020 Author: IMAS International

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami dziewiątej fali ogólnopolskiego badania KoronaMonitor – sondażu nastrojów Polaków w czasie epidemii. Badanie zostało przeprowadzone w pierwszy weekend maja 2020. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: koronamonitor@imas.pl

Nastroje społeczne stopniowo wzrastają. Są istotnie wyższe wśród mężczyzn oraz mieszkańców wsi.

Badanie KoronaMonitor IMAS w połowie maja 2020 pokazuje, że w ciągu ostatnich dwóch tygodni nastroje społeczne wśród Polaków stopniowo wzrosły, mając na uwadze sytuację związaną z koronawirusem. Ponad połowa (59 proc.) przejawia pozytywne nastawienie, wierząc, że nawet pomimo przejściowych trudności poradzimy sobie z obecną sytuacją. Istotnie częściej pozytywne o obecnej sytuacji myślą mężczyźni (64 proc., kobiety o 11pp mniej), z czego dwa razy więcej z nich podchodzi jednoznacznie optymistyczne sądząc, że „wszystko będzie dobrze” (17 proc., w porównaniu do 8 proc. wśród kobiet). Nastroje pozytywne istotnie częściej pojawiają się także wśród mieszkańców wsi  (62 proc. z nich, o 16 pp. częściej niż w wielkich miastach, powyżej 500tys. mieszkańców).

39 proc. Polaków jest nastawiona pesymistycznie, z czego 5 proc. w sposób skrajny – ma przekonanie o katastroficznych skutkach obecnej sytuacji. Niepokój i pesymizm w związku z epidemią koronawirusa częściej przejawiają kobiety (45 proc. z nich, wśród mężczyzn 12 pp. rzadziej) oraz mieszkańcy wielkich miast, powyżej 500tys. mieszkańców (53 proc. z nich, o 18 pp. więcej niż osoby mieszkające na wsiach i w miastach do 100 tys. mieszkańców).


Polacy czują się coraz bezpieczniej, choć nadal „bliskość” epidemii zależy od wieku i wykształcenia.

Stopniowo maleje subiektywna ocena zagrożenia własnego i innych. Obecnie już tylko 1/5 Polaków uważa za prawdopodobne zarażenie siebie, 22 proc. najbliższych, a 27 proc. – współpracowników lub znajomych. Istotnie rzadziej ryzyko zarażenia odczuwają ludzie młodzi. 35 proc. z nich uważa za nieprawdopodobne zagrożenie siebie, w grupie 35-54 takich osób jest o 6pp. mniej, a wśród najstarszych 12pp. mniej.

Istotnie częściej „bliskość” epidemii odczuwają ludzie z wyższym wykształceniem, 30 proc. z nich uważa obecnie za prawdopodobne zarażenie siebie, natomiast tak samo sądzi tylko 18 proc. osób z wykształceniem podstawowym oraz 14 proc. z wykształceniem średnim. Jednak, dwa tygodnie temu obawy osób z wyższym wykształceniem były o 10pp. wyższe, a w pozostałych grupach pozostały bez zmian. „Oswajanie” zagrożenia dotyczy zatem tych grup, które do tej pory były szczególnie ostrożne lub wyczulone na wszelkie informacje o zagrożeniu – komentuje Elżbieta Więsław, badacz IMAS International.

Nadal ¼ badanych zna kogoś kto jest zarażony lub był w kwarantannie. Obecnie nie ma jednak różnic wiekowych w tym zakresie.  Tylko na wsiach jest znacząco więcej osób znających kogoś przebywającego na kwarantannie (28 proc. mieszkańców wsi, a tylko 15 proc. mieszkańców średnich i 12 proc. mieszkańców wielkich miast).


Nadal prawie 3/4 Polaków zamierza stosować środki ochronne – maseczki, rękawiczki – w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zachorowania. Ten sposób zabezpieczeń traci jednak stopniowo na popularności.

Obecnie, 73 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że zamierza zakładać rękawiczki i/lub maskę ochronną wychodząc na zewnątrz, np. idąc do sklepu. Od miesiąca widać utrzymujący się spadek (-8pp.) chęci korzystania z maseczek, szczególnie kiedy stały się obowiązkowe. Istotnie częściej tego typu środki zapobiegawcze chcą stosować osoby starsze, w wieku 55-74 lata (78 proc. z nich, o 11pp. więcej niż w najmłodszej grupie wiekowej 18-34).


Zmniejsza się grupa negatywnie oceniających wpływ pandemii na swoje życie, choć nadal prawie 3/4 Polaków widzi negatywny wpływ obecnej sytuacji.

Generalnie, stabilnie prawie ¾ Polaków dostrzega negatywne skutki, w tym ponad 1/3 badanych wyłącznie niekorzystnie ocenia wpływ pandemii (obecnie jest to 34 proc.) Od miesiąca widać jednak spadek nastrojów skrajnie negatywnych (różnica 6pp. w porównaniu do wyników z połowy kwietnia, kiedy nastroje negatywne sięgały 40 proc.).

Stabilnie utrzymuje się grupa ambiwalentnie oceniających wpływ pandemii na swoje życie. Obecnie 38 proc. Polaków spodziewa się zarówno pozytywnego jak i negatywnego wpływu obecnej sytuacji na ich życie. Są to częściej osoby w młodym i średnim wieku (40 proc. w grupie 18-34 lata oraz 43 w grupie 35-54 lata, niż w najstarszej grupie wiekowej 55-74, gdzie jest 31 proc. myślących ambiwalentnie).

W ciągu miesiąca, od połowy kwietnia, o 4 pp. podniosła się liczba osób, które oceniają, że obecna sytuacja nie wpłynie na ich życie. Ciekawe, że opinia ta jest istotnie częstsza w najstarszej grupie wiekowej (twierdzi tak 19 proc. osób w wieku 55-74, o 10 pp. więcej niż w najmłodszej grupie 18-34 i o 8 pp. więcej niż w grupie 35-54 lata). Może być to skutek „odreagowania” napięcia i stresu, w którym żyło szczególnie starsze pokolenie – komentuje Elżbieta Więsław, badacz IMAS International.


W ostatnich dwóch tygodniach oceny i postawy Polaków wobec epidemii i działań w kraju ustabilizowały się.  

Zwolennicy działań w naszym kraju stale stanowią przeważającą grupę (w połowie maja ’20 – 50 proc.), przeciwnego zdania jest niemal 4 na 10 (37 proc.)

Mimo poluzowania obostrzeń utrzymuje się odsetek oceniających negatywnie efekty izolacji –  niemal 2 na 3 Polaków uznaje jej skutki za gorsze niż sama epidemia).


W dziewiątej fali badania nadal krajowymi autorytetami w postępowaniu w epidemii są głównie Minister Zdrowia i GIS. Polacy częściej sięgają także do innych źródeł informacji

Obie instytucje wskazuje po 39  proc. Polaków (spadek o 2 pp.). Autorytet WHO także lekko spada (46 proc. spadek o 4 pp.). Do 22 proc. (o 5 pp.) wzrósł odsetek uznających autorytet farmaceutów – chodzimy do aptek częściej czy  szukamy nowych źródeł informacji?


W dziewiątej fali badania nadal krajowymi autorytetami w postępowaniu w epidemii są głównie Minister Zdrowia i GIS. Polacy częściej sięgają także do innych źródeł informacji

Obie instytucje wskazuje po 39  proc. Polaków (spadek o 2 pp.). Autorytet WHO także lekko spada (46 proc. spadek o 4 pp.). Do 22 proc. (o 5 pp.) wzrósł odsetek uznających autorytet farmaceutów – chodzimy do aptek częściej czy  szukamy nowych źródeł informacji?


Stabilnie zdecydowana większość Polaków oczekuje ponoszenia kosztów epidemii i decyzji rządu przez nasze państwo.

Nadal zdecydowana  większość Polaków uważa, że to nasze państwo powinno ponieść koszty epidemii i decyzji rządu – w połowie maja  jest to 78 proc.


O BADANIU

KoronaMonitor to cykliczne badanie realizowane przez IMAS International, metodą ankiety internetowej CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18 do 74 lat.

Dziewiąty pomiar został dokonany w terminie od 14 do 19 maja2020 roku na próbie n=515. Struktura próby w zakresie płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) jest zgodna z rozkładem populacji dorosłych mieszkańców Polski.

O IMAS INTERNATIONAL

IMAS International Sp. z o.o. (imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Klientami są producenci, media, instytuty badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Cechami wyróżniającym jest profesjonalizm i dopasowywanie oferty do możliwości i potrzeb klienta. W ofercie ma pełen zakres metod i technik – badania face to face, CATI, CAPI, CAWI, zarówno jakościowe jak ilościowe.


Więcej wyników Koronamonitor tutaj

Comments: 0