KoronaMonitor – raport z siódmej fali badania

Published:: 29/04/2020 Author: IMAS International

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami siódmej fali ogólnopolskiego badania KoronaMonitor – sondażu nastrojów Polaków w czasie epidemii. Badanie zostało przeprowadzone w ostatni weekend kwietnia 2020 – pierwszy po poluzowaniu przepisów w zakresie rekreacji i kolejnych decyzjach władz nt. Tarczy Antykryzysowej. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: koronamonitor@imas.pl

Nastroje społeczne się unormowały, choć są istotnie bardziej pesymistyczne w porównaniu do początków pandemii.

Kolejne trzy pomiary pokazują stabilizację nastrojów społecznych wśród Polaków. Ponad połowa (55 proc.) przejawia pozytywne nastawienie, wierząc, że nawet pomimo przejściowych trudności poradzimy sobie z obecną sytuacją. Istotnie częściej jednoznacznie optymistyczne nastawienie wykazują mężczyźni (17 proc. z nich uważa, że „wszystko będzie dobrze”, w stosunku do 8 proc. kobiet). 44 proc. Polaków jest nastawiona pesymistycznie, z czego 9 proc. w sposób skrajny – ma przekonanie o katastroficznych skutkach obecnej sytuacji. Nastawienie negatywne wzrosło jednak istotnie z 32 proc. do 44 proc. w porównaniu z początkiem epidemii (+12 pp.).

Niepokój i pesymizm w związku z epidemią koronawirusa częściej przejawiają kobiety (50 proc. z nich, wśród mężczyzn o 13 pp. mniej). W bieżącym pomiarze nie zanotowano natomiast istotnych różnic pomiędzy mieszkańcami dużych miast a mieszkańcami wsi i mniejszych miejscowości.


Epidemia jest coraz „bliższa”, osobiście znamy coraz więcej osób zarażonych, choć subiektywne prawdopodobieństwo zarażenia się koronawirusem przestało wzrastać.

Badanie KoronaMonitor IMAS w ostatnim tygodniu kwietnia 2020 pokazuje stabilizację ocen zagrożenia, mimo dalszego wzrostu liczby osób w otoczeniu dotkniętych skutkami epidemii – zarażeniem lub kwarantanną. 1/4 Polaków uważa za prawdopodobne zarażenie się – osobiste lub najbliższych, 32 proc. – współpracowników lub znajomych. Patrząc na wszystkie etapy badania widać, że subiektywne prawdopodobieństwo zarażenia siebie lub osób z otoczenia istotnie wzrosło w porównaniu do pierwszego tygodnia epidemii (+6 pp. w stosunku do połowy marca). Istotnie częściej „bliskość” epidemii odczuwają ludzie z wyższym wykształceniem, 35 proc. z nich uważa za prawdopodobne zarażenie siebie, natomiast tak samo sądzi tylko 23 proc. osób z wykształceniem podstawowym oraz 21 proc. z wykształceniem średnim.

Nadal 1/4 badanych zna kogoś kto jest zarażony lub był w kwarantannie. Znacząco częściej są to osoby w najmłodszej grupie wiekowej 18-34 lata (10 proc. z nich zna osoby zarażone, a 34 proc. z nich osoby przebywające w kwarantannie, natomiast w wieku 55-74 tylko 4 proc. osób zna osoby zarażone, a 21 proc. takich, które są lub były w kwarantannie).

W stosunku do poprzednich badań KoronaMonitor IMAS, istotnie zwiększyła się liczba osób, które osobiście znają osobę zarażoną Covid-19. Obecnie jest już 8 proc. takich Polaków (+4 pp. w porównaniu do pomiaru sprzed dwóch tygodni).


Prawie 4/5 Polaków zamierza stosować środki ochronne – maseczki, rękawiczki – w celu ograniczenia prawdopodobieństwa zachorowania. Po wprowadzeniu nakazu zanotowano jednak kilkuprocentowy spadek.

Od 16 kwietnia 2020 w Polsce wprowadzono obowiązek zasłaniania nosa i ust w miejscach publicznych. Obecnie, 77 proc. dorosłych Polaków deklaruje, że zamierza zakładać rękawiczki i/lub maskę ochronną wychodząc na zewnątrz, np. idąc do sklepu. Widać jednak niewielki spadek (-4 pp.) w stosunku do pomiaru sprzed tygodnia. Nie jest on znaczący, ale zważywszy na obowiązek noszenia maseczek, może dziwićkomentuje Elżbieta Więsław, badacz IMAS International z dalszymi wnioskami należy poczekać jeszcze tydzień by zobaczyć czy nastąpi dalszy spadek, co świadczyłoby o oporze społecznym przed nałożonymi zakazami (reaktancji).

Podobnie jak w poprzednim pomiarze, istotnie częściej tego typu środki zapobiegawcze zamierzają stosować osoby starsze, czyli szczególnie narażone na zachorowanie (85 proc. w grupie 55-74 lata vs 77 w grupie 35-54 oraz 69 proc. wśród najmłodszych 18-34). Po wprowadzeniu regulacji prawnych, wyrównały się natomiast, obecne w poprzednich pomiarach, różnice pomiędzy kobietami a mężczyznami.

Wzrasta grupa ambiwalentnie oceniających wpływ pandemii na swoje życie. Nadal 3/4 Polaków widzi negatywny wpływ, a 1/3 zauważa dobre strony obecnej sytuacji.

W ciągu miesiąca badań IMAS, istotnie wzrosła grupa ambiwalentnie oceniających wpływ pandemii na swoje życie. Obecnie już 38 proc. Polaków spodziewa się zarówno pozytywnego jak i negatywnego wpływu obecnej sytuacji na ich życie. Przed miesiącem takie opinie były rzadsze o 11 pp. Generalnie jednak, stabilnie 3/4 Polaków dostrzega negatywne skutki, w tym ponad 1/3 badanych wyłącznie niekorzystnie ocenia wpływ pandemii (obecnie jest to 37 proc.).


Poparcie dla działań władz w zakresie epidemii nadal wysokie…

…ale odsetek w pełni przekonanych spada, a grupa zdecydowanych przeciwników wzrasta. ”Skutki epidemii i izolacji powinno ponosić nasze państwo nie obywatele” – mówi zdecydowana większość Polaków.

W pytaniu o to, czy działania w kraju idą we właściwym kierunku, grupa zwolenników jest nadal znacznie większa (51 proc.) niż przeciwników (37 proc.), ale wyraźnie widać zmiany ocen na bardziej negatywne, zwłaszcza gdy porównamy skrajnie popierających (12 proc.) i skrajnie przeciwnych (17 proc.).

Wzrosła ponownie grupa oceniających negatywnie izolację – 2/3 Polaków uznaje jej skutki za gorsze niż sama epidemia (+6 pp. od poprzedniego tygodnia). I to mimo znacznego poluzowania jej w celach rekreacyjnych oraz zapowiedzi ze strony władz kolejnych etapów łagodzenia.


W siódmej fali badania ponownie spada odsetek wskazujących Ministra Zdrowia jako autorytet w postępowaniu w epidemii.

Już 43 proc. Polaków wskazuje Ministra Zdrowia jako jedno z najważniejszych źródeł informacji o koronawirusie (spadek o 6 pp.). Pozostałe autorytety utrzymały się na podobnym poziomie jak tydzień wcześniej. Mimo pojawiającej się w mediach krytyki WHO nadal jest największym autorytetem dla ponad połowy badanych (53 proc.).


Spadły obawy o pracę, ale bardziej boimy się wzrostu cen.

Utrzymuje się wysoki odsetek oczekujących ponoszenia kosztów epidemii przez nasze państwo. Pod koniec kwietnia już 78 proc. Polaków boi się o wzrost cen, ale nieco spada lęk o pracę (mniej o 4 pp. do 43% – wśród pracujących).

Niezmiennie ok. 4/5 Polaków uważa, że to nasze państwo powinno ponieść koszty epidemii i decyzji władz.

Dziękujemy za uwagę. Za tydzień opublikujemy kolejny raport KoronaMonitor.


O BADANIU

KoronaMonitor to cykliczne badanie realizowane przez IMAS International, metodą ankiety internetowej CAWI, na reprezentatywnej próbie Polaków w wieku od 18 do 74 lat.

Pierwszy pomiar został dokonany od 13 do 16 marca 2020 roku na próbie n=532. Drugi – od 20 do 23 marca 2020 roku n=514, trzeci od 27 do 30 marca n=498, czwarty od 3 do 6 kwietnia n=510, piąty 10-13 kwietnia n=522, szósty 17-22 kwietnia n=521, a obecny – siódmy – w dniach od  24 do 27 kwietnia br. Struktura próby w zakresie płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu (NUTS 2) jest zgodna z rozkładem populacji dorosłych mieszkańców Polski.

O IMAS INTERNATIONAL

IMAS International Sp. z o.o. (imas.pl) od 1994 roku zajmuje się profesjonalnymi badaniami rynku i opinii społecznej. Prowadzi badania w Polsce i za granicą. Klientami są producenci, media, instytuty badawcze, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe. Cechami wyróżniającym jest profesjonalizm i dopasowywanie oferty do możliwości i potrzeb klienta. W ofercie ma pełen zakres metod i technik – badania face to face, CATI, CAPI, CAWI, zarówno jakościowe jak ilościowe.


Więcej wyników Koronamonitor tutaj

Comments: 0