Raport ”Żywność ekologiczna w Polsce 2017”

Żywność ekologiczna w Polsce 2017
Published:: 30/05/2017 Author: IMAS International

Zapraszamy do zapoznania się z raportem dotyczącym żywności ekologicznej w Polsce 2017 przygotowanym przez IMAS International sp. z o.o. Raport składa się z dwóch części: analizy rynku żywności ekologicznej oraz badania opinii Polaków na temat żywności ekologicznej.

Autorki raportu, we wstępie piszą:

„Rynek jest niewątpliwie w fazie wzrostu, który prognozowany jest również na kolejne lata, branża nabiera rozpędu, pokonywane są bariery związane z dostępnością produktu, produkty ekologiczne trafiają na półki nie tylko sklepów specjalistycznych, ale również osiedlowych czy supermarketów. Konsument ekożywności jest zmotywowany do zakupów, posiada dużą wiedzę na temat ekologicznej żywności i jej wpływu na zdrowie. Eksperci widzą konieczność regulacji rynku, jednoznacznego zdefiniowania kategorii eko oraz działań ułatwiających wejście na rynek nowym producentom…”

Z raportu można dowiedzieć się m.in. jaki jest popyt i podaż na żywność ekologiczną, powody i bariery zakupu ekożywości, miejsca zakupu, koszyk zakupowy konsumenta ekożywości, analiza SWOT ekożywności i wiele innych.

Raport polecamy szczególnie takim podmiotom, jak:

– Producenci, dystrybutorzy, sprzedawcy żywności ekologicznej
– Firmy FMCG rozważające poszerzenie swojej oferty o żywność ekologiczną
– Sklepy ze zdrową żywnością, supermarkety, hipermarkety posiadające w swojej ofercie żywność ekologiczną lub planujący ją wprowadzić
– Stowarzyszenia ekologiczne
– Wydawnictwa, czasopisma, portale ekologiczne
– Uczelnie i instytuty naukowe badające tematykę ekologicznej żywności

Raport opatrzony jest komentarzami ekspertów z Polskiej Izby Żywności Ekologicznej, czasopism branżowych Biokurier i Ekodostawcy oraz największego w Polsce dystrybutora ekożywności – Bio Planet S.A.

Część I (desk research oraz badanie ilościowe).

Część II (badanie jakościowe).

Informacje na temat raportu udziela

Katarzyna Łozińska  – Wróbel

Project Manager

e-mail: katarzyna.lozinska@imas.pl lub imas@imas.pl

tel.: + 48 71 77 10 800

Aktualizacja:

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem z 2018 roku. Informacje znajdują się tutaj.

Comments: 0