Wyniki badania znajomości ruchów i grup Kościoła katolickiego

Published:: 17/05/2019 Author: IMAS International

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym raportem z badania ruchów katolickich. Celem badania było sprawdzenie znajomości i postrzeganie Ruchu Odnowy w Duchu Świętym na tle wybranych grup/ organizacji i ruchów katolickich w Polsce. Badanie zostało wykonane przez IMAS International dla Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Wrocławskiej w ramach badania wielotematycznego typu omnibus.

Badanie zostało przeprowadzone metodą wywiadów internetowych (CAWI) na próbie kwotowo-losowej, która odzwierciedla reprezentatywną strukturę Polaków w wieku 18-64 (wg cech płci, wieku, wykształcenia, wielkości miejscowości i regionu zamieszkania klasyfikacji NUTS 1).

Raport dostępny jest tutaj (plik PDF).

Comments: 0