Wyniki drugiej fali badania KRD o kondycji MŚP w czasie COVID-19

Published:: 18/06/2020 Author: IMAS International

Mamy przyjemność podzielić się wynikami drugiej fali badania zrealizowanego przez IMAS dla Krajowego Rejestru Długów.

Źródło: biuro prasowe KRD

Sytuacja ekonomiczna MŚP – stan i prognozy 

Prawie co trzecia badana firma pozytywnie ocenia swoją bieżącą sytuację ekonomiczną i jest to ocena wyższa niż miesiąc wcześniej. Niestety, wśród firm z sektora MŚP wciąż widoczny jest niepokój o malejące przychody w przyszłości, choć ten niepokój maleje. O ile w pierwszej edycji badania 79% ankietowanych obawiało się, że w najbliższych trzech miesiącach ich przychody zmaleją, o tyle w drugiej edycji takich wskazań jest nadal sporo, bo 65%.

Nieznacznie zmniejszył się odsetek firm (z 89% do 81%), które widzą wpływ koronawirusa na działanie przedsiębiorstwa. Spadła liczba firm, które musiały częściowo zawiesić bądź całkowicie zamknąć działalność, co ma związek głównie z luzowaniem rządowych restrykcji. Wzrosła natomiast liczba firm (z 60% do 69,5%) zmuszonych ograniczyć sprzedaż bądź produkcję.

Główne wnioski:

32% co trzeci przedsiębiorca z sektora MŚP dobrze ocenia swoją obecną sytuację ekonomiczną (wzrost o 7 punktów procentowych (p.p.) w porównaniu do poprzedniej fali)
33% co trzeci przedsiębiorca spodziewa się poprawy ekonomicznej swojej firmy w ciągu najbliższych 3 miesięcy (wzrost o 19 p.p,)
17% co szósty respondent planuje w najbliższych 3 miesiącach inwestycje (wzrost o 4 p.p.)
81% firm odczuwa wpływ pandemii koronawirusa na sprzedaż (spadek o 9 p.p.)

 

II edycja ogólnopolskiego Badania „KoronaBilans MŚP” została przeprowadzona przez IMAS International pod koniec maja 2020 r. na zlecenie Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej. Obejmuje grupę 301 firm z sektora MŚP, w tym: mikro (zatrudniające 3-9 osób), małe (10-49) i średnie przedsiębiorstwa (50-249). Technika badawcza: CATI/CAWI.

Więcej na stronie Krajowego Raportu Długów

Comments: 0