Ciągłości działania (Covid-19)

Szanowni Państwo,

Ze względu na zmianę sytuacji epidemicznej i zagrożenia Covid-19, powoli wracamy do normalnej pracy zachowując odpowiednie środki ostrożności w taki sposób, aby  chronić naszych pracowników i ankieterów oraz zminimalizować oddziaływanie skutków Covid-19 na prowadzone przez nas projekty badawcze.

  • Od 10.06.2020 roku większość pracowników wznowiła pracę z biura IMAS. Jesteśmy cały czas dostępni mailowo oraz telefonicznie. W razie niemożliwości bezpośredniego kontaktu prosimy o zostawienie wiadomości na imas@imas.pl
  • Projekty wymagające kontaktu typu face to face zostały wznowione z zastosowaniem zalecanych środków ostrożności,
  • Na bieżąco prowadzimy także wszystkie inne badania, które nie wymagają kontaktu osobistego ankietera, zarówno jakościowe jak też ilościowe – wywiady telefoniczne oraz wywiady online na naszym własnym panelu internetowym,
  • Nasze studio CATI pracuje normalnie, jednak wprowadziliśmy także możliwość pracy zdalnej ankieterów telefonicznych CATI, co pozwala nam unikać pracy większej grupy osób w jednym pomieszczeniu,
  • Na bieżąco będziemy monitorować sytuację i powiadamiać naszych partnerów i kontrahentów o wszelkich zmianach.

Zaistniała sytuacja niesie za sobą zmiany postaw, opinii oraz sposobów korzystania z produktów i usług, dlatego zachęcamy instytucje publiczne, producentów i usługodawców do bieżącego monitorowania zmian na rynku. Oferujemy Państwu możliwość wykonania szybkich badań online na naszym panelu internetowym, zarówno reprezentatywnych dla ogółu populacji jak również na grupach docelowych. Kontakt przez formularz na stronie internetowej lub na adres imas@imas.pl

Z poważaniem,

Zarząd IMAS International sp. z o.o.