Instytut IMAS oferuje badania prowadzone przez Internet, bazując na doświadczeniu własnym (prowadziliśmy pierwsze projekty już w 2005 roku) oraz naszych partnerów, z którymi współpracujemy przy tego typu projektach.

Oferujemy trzy podstawowe rodzaje badań internetowych:

  • badania panelowe (respondentami są osoby zarejestrowane w naszych dwóch panelach internetowych –  IMAS OnLine oraz Ankiety Pro Bono)
  • ankiety ogólnodostępne na stronach www (respondentami są osoby odwiedzające stronę)
  • badania wśród osób z list mailingowych (respondentami są np. pracownicy firm, klienci, zarejestrowani czytelnicy newslettera i inni)

Polecamy zwłaszcza badania realizowane na panelu badawczym, które obecnie szeroko wykorzystywane są na całym świecie, dynamicznie rozwijając rynek badawczy. Tego typu badania nadają się do prowadzenia zarówno badań konsumenckich (B2C), jak i biznesowych (B2B). Ich istotą jest zapraszanie do badań osób, które wcześniej zarejestrowały się na specjalnie przygotowanej stronie dla panelistów.

Omnibus Online

Szczególnie polecamy nasz ogólnotematyczny sondaż internetowy Omnibus Online, realizowany do 2008 roku. Od 2020 roku prowadzony jest na dużej, reprezentatywnej próbie 1000 osób w wieku od 18 do 74 roku życia. Struktura demograficzna badania odpowiada populacji mieszkańców Polski wg pięciu cech: płci, wieku, poziomu wykształcenia, wielkości miejsca zamieszkania raz regionu. Rozkład tych cech jest zgodny z aktualnymi pomiarami Głównego Urzędu Statystycznego. Więcej o badaniu można znaleźć na tej stronie.


Zalety badań internetowych

Zaletami prowadzenia projektów internetowych są przede wszystkim ich szybkość, niskie koszty, większa dostępność respondentów, multimedialność oraz interaktywność.

  • Szybkość – przygotowanie i realizacja trwa zdecydowanie krócej niż w przypadku badań tradycyjnych. W momencie zakończenia badania możliwe jest natychmiastowe przedstawienie wstępnych wyników badania i rozpoczęcie analiz.
  • Niskie koszty – badanie internetowe charakteryzuje się też niższymi kosztami. Nie ma potrzeby drukowania kwestionariuszy, wysyłania ich pocztą oraz zatrudniania ankieterów i innych osób (np. do wpisywania, edycji i wstępnej obróbki danych).
  • Większa dostępność respondentów – ankiety internetowe znakomicie nadają się do badania osób, które w zwykłych warunkach są trudno dostępne, np. biznesmeni, przedstawiciele handlowi, młodzież, itp. Ankieta internetowa zezwala na wypełnienie jej w dowolnym czasie i dopuszcza przerwanie jej i dokończenie później.
  • Multimedialność – do ankiety można dołączyć elementy multimedialne w postaci obrazu, filmu lub dźwięku (projekty reklam czy opakowań).
  • Interaktywność – w zależności od uzyskiwanych odpowiedzi możliwe jest modyfikowanie zestawu i kolejności zadawania pytań. Dzięki temu można przeprowadzać bardziej precyzyjne badania poprzez eliminację niektórych pytań i pogłębianie odpowiedzi na inne.

Dowiedz się więcej o Panelu IMASimas.pl/panel