CAPI, czyli wywiady osobiste z użyciem laptopów, jest obecnie popularną ilościową techniką badawczą umożliwiający połączenie zalet badań komputerowych i bezpośrednich face-to-face.

Do zalet badań komputerowych należą:

  • multimedialność (np. testowanie reklam),
  • szybkość realizacji (brak konieczności wpisywania danych do komputera, dane są wysyłane na serwer, gdzie są gotowe do analizy),
  • ograniczenie błędów ankieterskich związanych z niewłaściwym stosowaniem kwestionariusza (błędna kolejność, niestosowanie się do filtrów i przejść, itp.)
  • obcięte koszty druku i przesyłu kwestionariuszy

Badania CAPI polecamy naszym klientom, gdy chcą przeprowadzić szybkie, ilościowe badanie, które obejmuje testowanie elementów multimedialnych (zdjęć, filmów).

Od 2006 roku, gdy wprowadziliśmy do naszej oferty możliwość prowadzenia badań CAPI, co roku nasz Instytut zwiększa swój potencjał sprzętowy i ankieterski. Zauważamy też zwiększone zainteresowanie naszych klientów tą techniką.