Badania „Face to Face” to badania bezpośrednie z udziałem ankietera. Wywiad może być przeprowadzany w dowolnym miejscu np. w domu respondenta (in home), na ulicy (on street), w salach (in hall) lub innym preferowanym do badania miejscu (np. sklepie w badaniu satysfakcji Klientów tego sklepu).

Podczas badania istnieje możliwość prezentacji materiałów graficznych (np. ulotek, folderów), dźwiękowych (np. reklamy radiowej odtwarzanej z dyktafonu), a także multimedialnych (np. prezentacja reklamy TV na laptopie -> patrz badania CAPI).

Czas trwania wywiadów face-to-face może być bardzo długi (nawet godzinny), co daje możliwość umieszczenia dużej liczby pytań na dany temat (np. badanie postaw i użytkowania produktów) lub wielu tematów (np. badanie wielotematyczne OMNIBUS).

Wypracowaliśmy własne standardy projektowania i budowy kwestionariusza, dzięki czemu nawet długie wywiady są interesujące dla naszych respondentów. Badania face-to-face IMAS są prowadzone przez doświadczonych ankieterów wyspecjalizowanych w prowadzaniu wywiadów bezpośrednich. Ankieterzy znają zasady prowadzenia wywiadów, mają doświadczenie w przeprowadzaniu wywiadów na różne tematy i z różnymi grupami respondentów. Dzięki obecności ankietera podczas wywiadu istnieje możliwość wyjaśniania na bieżąco trudnych pytań i poruszanych kwestii, dopytywania po uzyskaniu ogólnych odpowiedzi na pytania otwarte i bieżącego reagowania na jakiekolwiek pytania ze strony respondenta.

Prowadzimy zarówno tradycyjne badania bezpośrednie przy użyciu papierowego kwestionariusza (PAPI: Paper&Pen Interviewing) lub kwestionariusza zaprogramowanego na laptopie (CAPI: Computer-Assisted Personal Interviewing).