Jest to jakościowa metoda zbierania informacji podczas indywidualnej rozmowy z respondentem.

W zwykłej ankiecie respondent styka się zazwyczaj z listą gotowych odpowiedzi na pytania. W wywiadzie pogłębionym nacisk kładzie się na swobodę wypowiedzi. Ankieter tak kieruje rozmową, aby poruszone były wszystkie tematy, ale pozwala na pełną swobodę wypowiedzi respondenta. Z tego powodu wywiad z reguły trwa ok. 1 godziny.

Badanie IDI dostarcza informacji na temat odczuć związanych z produktem, wrażeń, przemyśleń i motywów.

Wywiady pogłębione należy wybrać, gdy chcemy:

 • poznać niezależne opinie ekspertów,
 • poznać opinie osób trudnodostępnych (VIP-y, chorzy),
 • poruszyć tematy trudne lub intymne (choroby, leki, seks, uzależnienia, zadłużenie),
 • istotne jest wyeliminowanie wzajemnego wpływu między respondentami (badanie klimatu organizacji),
 • spodziewamy się dużej autoprezentacji (badania polityków, nauczycieli).

Dzięki wywiadom pogłębionym:

 • dobrze poznajemy opinie i postawy rozmówców,
 • opisujemy motywy działań,
 • sprawdzamy stopień rozumienia pomysłów, materiałów
 • eksplorujemy wizerunek marki,
 • określamy cech potencjalnego/aktualnego użytkownika/adresata produktu/marki,
 • opisujemy postawy wobec zjawisk społecznych,
 • określamy optymalny poziom zmian proponowanych w środowisku (np. reformy społeczne, zmiany własnościowe w zakładzie pracy).