Badanie desk research polega na wyszukaniu, zebraniu i analizie już istniejących i dostępnych informacji. W badaniu tym wykorzystuje się dane statystyczne, artykuły prasowe, materiały informacyjne firm, publikacje portali internetowych oraz inne źródła.

Badanie desk research pozwala pozyskać informacje bez konieczności zlecania agencji badawczej badań pierwotnych. Dzięki temu koszt badania jest stosunkowo niski. Podstawową wadą tej metody jest fakt, że nie gwarantuje ona uzyskania wszystkich poszukiwanych informacji. W tym przypadku badania desk research mogą stanowić wstęp do badań właściwych.

Badacze instytutu IMAS posiadają wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu badań typu desk research. Badania te były prowadzone z powodzeniem dla polskich i zagranicznych kontrahentów działających w różnych branżach.