Próba zakładana*

Region

Województwo Region
podlaskie, warmińsko-mazurskie Mazury 7%
łódzkie, mazowieckie Polska Centralna 20%
lubelskie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie Polska Pd-Wsch 23%
kujawsko-pomorskie, pomorskie, zachodniopomorskie Pomorze 16%
dolnośląskie, opolskie, śląskie Śląsk 22%
lubuskie, wielkopolskie Wielkopolska 12%
Ogółem 100%

 

Wiek/Płeć

Ogółem Mężczyźni Kobiety
18-29 23% 11% 11%
30-44 30% 15% 15%
45-59 27% 13% 14%
60-75 20% 9% 11%
Ogółem 100% 49% 51%

 

Wielkość miejscowości

Wsie Miasta Ogółem
do 50 tys. 50-200 tys. pow. 200 tys. Warszawa
40% 24% 17% 15% 4% 100%

 

Wykształcenie

Wykształcenie 18-74
wyższe 20%
średnie 37%
podstawowe + zawodowe 43%
Ogółem 100%

 

*Próba została obliczona na podstawia danych GUS dla próby n=500. W badaniu możliwe odchylenie +-2%.