W celu zapewnienia reprezentatywności próby, stosowany jest dobór numerów uwzględniający strukturę użytkowników telefonii stacjonarnej i komórkowej.

Numery telefonów stacjonarnych losowane są z ogólnodostępnych książek telefonicznych.

Numery telefonów komórkowych są generowane na podstawie prefiksów przydzielonych poszczególnym operatorom w ramach Zagospodarowania Numeracji Abonenckiej w sieci PLMN T2. Numery generowane są proporcjonalnie do udziału w rynku poszczególnych operatorów komórkowych.

Ten sposób doboru numerów gwarantuje zdecydowaną poprawę jakości doboru próby przez minimalizację błędu niepokrycia (% osób, których badanie nie obejmuje).