Nasze studio i badania CATI posiadają certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKPJA), nadawany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR), opartego o  wytyczne branżowej normy  ISO 20252.

Kontrola jakości na każdym etapie procesu badawczego realizowana jest następująco:

Przygotowanie

 • Szkolenie ankieterów
 • Testowanie zaprogramowanego kwestionariusza
 • Wywiady testowe

Realizacja

 • Bieżący monitoring min. 5% wywiadów przeprowadzonych w całości
 • Bieżąca kontrola stanu realizacji próby
 • Stała kontrola pracy ankieterów przez supervisora mającego możliwość podglądu i podsłuchu wywiadów
 • 100% kontroli pracy nowych ankieterów

Zakończenie

 • Szczegółowy raport z monitoringu
 • Kontrola jakości danych w trakcie i po zakończeniu pracy w terenie:
  • eliminowanie niespójnych danych lub ponowny kontakt z respondentem
  • kontrola logiki przejść
  • 100% kontrola danych i ankieterów