Jest to metoda służąca do badania kondycji marki i produktu. Sprawdza efektywność reklamy i działań promocyjnych wykonywanych w tym czasie i porównuje zmiany na tle branży. Oparta jest na ciągłych pomiarach w pewnym okresie czasu.

Pozwala też na sprawdzenie stopnia zapamiętywania szczegółów reklamy emitowanej w wybranych mediach. Mierzy wpływ reklamy na postawy i zachowania odbiorców, budowanie świadomości marki i produktu, kształtowania pozytywnych postaw wobec marki i produktu oraz wizerunku marki.

Ciągłość badania pozwala na bieżąco sprawdzać efektywność kampanii reklamowej, poziom utrzymywania się jej efektów w zakresie świadomości marki, postaw i ocen, korzystania z marki itd. Pozwala tym samym np. wykryć momenty zaniku efektów uprzednich kampanii i podjęcie decyzji o kolejnej.