Psychometr to ilościowy, wystandaryzowany test reklam telewizyjnych. Mierzy skuteczność oddziaływania reklam na ich odbiorcę. Realizowany jest w sposób tradycyjny  – w studio do badań reklam.

Psychometr oparty jest na założeniu, że jednym z najważniejszych wskaźników skuteczności oddziaływania reklamy są m.in. zmiany w świadomości jej odbiorców, utrwalenie marki w pamięci oraz wytworzenie pozytywnych reakcji emocjonalnych.

Podstawowym elementem pomiaru jest wskaźnik siły reklamy względem konkurencji i pozostałych reklam w bloku (spontaniczna i wspomagana znajomość), następnie sprawdzany jest tzw. rezonans, czyli pozytywne reakcje na spot reklamowy. W dalszych krokach reklama podlega szczegółowej ocenie w oparciu o zestaw cech, a na koniec analizowane są jakościowo szczególnie interesujące elementy spotu oraz przyczyny niskiej jego oceny.