Członkostwo

Nasza firma jest reprezentowana w polskich i zagranicznych organizacjach zrzeszających zawodowców z dziedziny badania rynku i opinii. Dzięki temu mamy okazje wymieniać się swoim doświadczeniem, a także korzystać z ogólnie przyjętych standardów i zestawów dobrych praktyk w branży. Nasi klienci zyskują pewność, że prowadzone przez nas badania są prowadzone rzetelnie i profesjonalnie.

www.esomar.org – ESOMAR – Europejskie Stowarzyszenie Badaczy Rynku i Opinii Społecznej. Członkostwo w ESOMAR ma charakter indywidualny, nie korporacyjny. Członkami ESOMAR w IMAS International Sp. z o.o. są dr Beata Pachnowska i Jerzy Prokopiuk.

www.ptbrio.pl – PTBRiO – Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii Społecznej. Członkami PTBRiO są dr Beata Pachnowska, Elżbieta Więsław oraz Marcin Piwowarczyk.

www.ofbor.pl – OFBOR – Organizacja Firm Badania Opinii i Rynku.

www.zig.pl – IMAS International jest również członkiem Zachodniej Izby Gospodarczej.