Prowadzimy badania dla krajowych i zagranicznych producentów i usługodawców. Główne badane branże: medyczna, farmaceutyczna, spożywcza, agrarna, telekomunikacja, usługi informatyczne, usługi finansowe. Naszymi zleceniodawcami są również instytuty badawcze, media, instytucje publiczne, organizacje pozarządowe.

Badania rynku krajowego

Nasza firma działa na rynku polskim od 1994 roku, zajmując 16 pozycję wśród firm badawczych w kraju. Posiadamy sieć koordynatorów pozwalającą prowadzić badania w całym kraju.

Badania rynków zagranicznych

Polskim firmom zamierzającym wejść na nowe rynki lub planującym rozwinięcie swojej działalności zagranicą oferujemy badania marketingowe poza Polską.

Rozbudowana sieć biur i partnerów, szczególnie w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, pozwala nam efektywnie koordynować prace badawcze na poziomie międzynarodowym. Dla naszych klientów prowadziliśmy już prace badawcze w większości krajów Europy, a nawet w krajach arabskich oraz na Dalekim Wschodzie – w Chinach, Japonii i na Tajwanie.