Sieć RedRay

Jesteśmy częścią międzynarodowej sieci badawczej RedRay. W jej skład wchodzą agencje: brytyjski IFF Research, CSA z Francji, Advira z Hiszpanii, Mafo-Institut z Niemiec, włoski Unicab.

Partnerzy tworzący RedRay to agencje świadczące pełen zakres usług badawczych, które dobrze się znają i ufają sobie nawzajem, natomiast każda ma własne unikalne zalety oraz dogłębną wiedzę na temat rodzimych rynków.

Celem sieci jest skoncentrowanie działań w zakresie obsługi klienta, któremu zostanie ułatwiony kontakt z jedną osobą nadzorującą realizację projektów we wszystkich krajach.

Członkowie sieci RedRay oferują ogromne doświadczenie w zakresie badań jakościowych i ilościowych, w tym CATI, face to face i online.

Strona internetowa sieci RedRay:
http://www.redray-international.com/