Zaangażowanie społeczne/ CSR

Angażujemy się w działalność społeczną, która przynosi wymierne korzyści potrzebującym.


Zbierz fundusze dla swojej Organizacji razem z IMAS i Ankiety Pro Bono!

Od połowy 2015 roku rozpoczęliśmy projekt o nazwie Ankiety Pro Bono. Jest to panel badawczy, w którym respondenci otrzymują wynagrodzenie w zamian za udział w ankietach internetowych. 20% zarobionych pieniędzy przekazują na dowolną organizację pozarządową w Polsce. Mogą przekazywać na Twoją!

Szczegółowy opis współpracy.


Objęcie dwojga dzieci „Duchową adopcją serca”

W 2007 roku podjęliśmy decyzję o objęciu duchową adopcją serca dwojga dzieci z Madagaskaru, za pośrednictwem Stowarzyszenia Misyjno-Charytatywnego Missio Misericordiae (więcej o stowarzyszeniu: www.misje.grodzisko.com).

Akcja ta ma na celu umożliwienie zdobycia wykształcenia dziecka z Madagaskaru, a także otoczenie go modlitwą, miłością i odpowiedzialnością.


Pomoc dziecięcej drużynie sportowej z Ciudad del Este w Paragwaju

Nasza firma zafundowała młodym sportowcom stroje sportowe i sprzęt piłkarski. Pozwoli im to kontynuować treningi i pomoże w rozwijaniu swoich umiejętności.


IMAS OnLine

Wsparcie finansowe udzielane trzem fundacjom przez uczestników panelu IMAS OnLine

Od kwietnia 2009 roku umożliwiliśmy uczestnikom panelu IMAS OnLine (www.imasonline.pl) wymianę zgromadzonych w trakcie badań internetowych punktów na wpłatę na cele charytatywne. Za naszym pośrednictwem wysyłane są pieniądze na konto wybranej przez panelistów fundacji. Obecnie współpracujemy z trzema organizacjami:

  • Fundacja Świętego Mikołaja (www.mikolaj.org.pl) – środki służą wsparciu rodzinnych domów dziecka, które znajdują się pod opieką fundacji.
  • Fundacja Anny Dymnej „Mimo Wszystko” (www.mimowszystko.org) – środki wspierają m.in. program budowy „Doliny Słońca”, czyli Ośrodka Terapeutyczno-Rehabilitacyjnego dla Osób Niepełnosprawnych w Radwanowicach gm. Zabierzów.
  • Polska Akcja Humanitarna (www.pah.org.pl) – środki służą wsparciu programu „Pajacyk”, czyli trwającej od 1994 roku ogólnopolskiej akcji dożywiania dzieci w szkołach.

Przy okazji zachęcamy do przekazywania 1% podatku na rzecz Fundacji Świętego Mikołaja (KRS 0000126602), Fundacji „Mimo Wszystko” (KRS 0000174486) lub Polskiej Akcji Humanitarnej (KRS 0000136833), jak również innej Organizacji Pożytku Publicznego, której listę można znaleźć na stronie przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości: http://opp.ms.gov.pl.


Inne działania:

  • fundowanie obiadów szkolnych biednym dzieciom we Wrocławiu,
  • współpraca z uczelniami i szkołami w celu wspierania nauczania swoim doświadczeniem,
  • organizowanie i uczestnictwo w konferencjach non-profit,
  • przekazywanie sprzętu i materiałów biurowych organizacjom pozarządowym.