Współpracujemy z NGO

Wspólnie tworzymy nowy projekt – AnkietyProBono.pl. Organizacje zyskują bezpośrednie wsparcie finansowe.

Zachęcamy przedstawicieli organizacji pozarządowych do odwiedzenia strony imas.pl/ngo, która dedykowana jest naszej ofercie współpracy. Oferujemy zdobycie dodatkowych funduszy i możliwość zaangażowania sympatyków, wolontariuszy czy beneficjentów.

Oferta jest możliwa dzięki projektowi AnkietyProBono.pl. Jest to panel badawczy, który założyliśmy w maju 2015 r. Użytkownicy rejestrują się w nim, wypełniają ankiety przez internet, a wynagrodzeniem dzielą się z wybranymi organizacjami pozarządowymi. Więcej szczegółów znajduje się tutaj.