Zarząd

IMAS International Sp. z o.o. jest firmą z udziałem kapitału zagranicznego i polskiego, działającą od maja 1994 roku we Wrocławiu. Prezesem Zarządu IMAS jest Jerzy Prokopiuk, Wiceprezesami Zarządu są:  dr Beata Pachnowska, dr Gernot Hendorfer, Ansgar Loehner.

Jerzy Prokopiuk

Prezes Zarządu i współwłaściciel Instytutu Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Sp z o.o. Z firmą związany od 1995 roku. Ukończył filologię germańską oraz studia podyplomowe o Unii Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz magisterskie studia menedżerskie (program MBA) i studia podyplomowe o marketingu na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Absolwent teologii na PWT we Wrocławiu. Członek Europejskiego Stowarzyszenia Badaczy Rynku ESOMAR.

Zaangażowany w różnoraką działalność społeczną. Jego motto: „iść dalej, wchodzić wyżej, kochać mocniej, dawać więcej”.

Dr Beata Pachnowska

Psycholog społeczny. MBA. Wiceprezes i współwłaściciel Instytutu Badania Rynku i Opinii Społecznej IMAS International Sp z o.o. Współpracuje jako wykładowca z Uniwersytetem Wrocławskim, WSB we Wrocławiu, Uniwersytetem Ekomonicznym we Wrocławiu i innymi szkołami wyższymi.  Autor i supervisor projektów badawczych dla polskich i międzynarodowych klientów, licznych publikacji naukowych i popularyzatorskich. Aktywny moderator w badaniach jakościowych i foresightowych. Trener młodej kadry. Członek PTBRiO oraz ESOMAR.