Do naszych najważniejszych zasobów należą zarówno ludzie, jak i wyposażenie:

  • doświadczony zespół specjalistów, któremu od 1994 zaufało ponad 400 klientów
  • studio do wywiadów CATI liczące 50 stanowisk
  • system do prowadzenia badań internetowych CAWI
  • system do prowadzenia badań CAPI, sieć ankieterów pracujących na 60 laptopach
  • aktualne wersje SPSS oraz własne programy analiz podstawowych
  • ogólnopolska sieć 33 koordynatorów pracy w terenie działających w 25 ośrodkach