Studio CATI

IMAS uruchomił swoje studio CATI w kwietniu 1999 roku. Aktualnie studio liczy 30 stanowisk.

Wywiady przez cały czas trwania badania są kontrolowane przez supervisora, który w każdym momencie ich prowadzenia ma możliwość śledzenia przebiegu badania oraz kontroli jakości pracy ankieterów. Osoby nadzorujące przebieg badania mogą na bieżąco:

  • w pełni kontrolować przebieg procesu zbierania danych (prowadzenie wywiadu, kontrola realizacji próby)
  • obserwować stanowiska ankieterskie
  • monitorować przebieg wywiadu prowadzonego z dowolnego stanowiska
  • śledzić treść zadawanych pytań i udzielanych odpowiedzi na ekranie komputera
  • nagrać przebieg wywiadu np. dla celów późniejszego szkolenia
  • śledzić na bieżąco statystyki realizacyjne

Badania telefoniczne w oparciu o CATI-Support

Pracownia CATI funkcjonuje w oparciu o autorski system CATI-SUPPORT, opracowany przez firmę i-Pi, a wspomagany koncepcyjnie przez pracowników IMAS. Stanowi on szybki, nowoczesny i stabilny system do prowadzenia wywiadów telefonicznych. Program jest aplikacją internetową, dzięki czemu możliwy jest dostęp do wyników badania zarówno dla badaczy, jak i Zleceniobiorcy, niezależnie od miejsca, w którym się znajdują.

System do badań CATI, który został zaprojektowany i jest w dalszym ciągu rozwijany we współpracy z naszą firmą:

  • umożliwia zaprogramowanie nawet najtrudniejszych kwestionariuszy (np. skomplikowanych rotacji, randomizację pytań/ odpowiedzi w blokach, itp.)
  • umożliwia dostęp do wyników również podczas trwania badania
  • pozwala zautomatyzować proces kategoryzacji i kodowania pytań otwartych, co z kolei eliminuje wiele błędów (powstających na tym etapie procesu badawczego z użyciem technik tradycyjnych) oraz znacząco przyczynia się do skrócenia czasu dostarczenia danych
  • zawiera m.in. unikalne na rynku rozwiązania umożliwiające kontrolę i ocenę pracy ankieterów

Przejdź do opisu metody badań telefonicznych