Poznaj świat rolników dzięki Raportom IMAS Agri

Luty 2021, „Technologie cyfrowe w rolnictwie”

Producentów żywności zapytano o to, czy znają i korzystają z technologii komunikacyjno-informatycznych ICT wspomagających produkcję żywności. Obraz wyłaniający się z otrzymanych danych potwierdza tezę, że wraz ze zwiększaniem wielkości gospodarstwa, wzrasta świadomość oraz wykorzystanie technologii cyfrowych przez rolników. Więcej:

Koronamonitor Agri: Rolnicy optymistycznie nastawieni do walki z Covid-19, skorzystali ze zwolnienia z KRUS

Koronamonitor Agri: Rolnicy optymistycznie nastawieni do walki z Covid-19, ale mają duże obawy związane z wpływem epidemii na gospodarstwo

Koronamonitor Agri: Rolnicy w czasie epidemii (19.03.2020)

Lipiec 2019, „Czy Polacy słyszeli o Fair Trade?”

Chociaż co piąty Polak zetknął się ze określeniem Fair Trade, to tylko co dwunasty jest w stanie wytłumaczyć jego znaczenie. Liderów handlu opartego na sprawiedliwych zasadach czeka jeszcze wiele pracy, by to zmienić. Na korzyść działa duża świadomość wśród najmłodszej grupy konsumentów.Więcej:

Kwiecień 2019, „Niewiele ponad jedna trzecia Polaków rozpoznaje poprawnie kody na jajach”

Z badań IMAS Agri wynika, że tylko 40 proc. Polaków w wieku 18-65 lat potrafi poprawnie rozpoznać kody znajdujące się na skorupkach. Więcej:

Kwiecień 2019, „Rolnictwo ekologiczne w opiniach firm z branży ekożywności”

Z ostatniego badania biznesowego IMAS International wynika, że oceny aktualnej sytuacji panującej w branży są pozytywne (41%) lub neutralne (38%). Ekofirmy zauważają poprawę sytuacji w porównaniu do ubiegłego roku i pozytywnie patrzą w najbliższą przyszłość. Więcej:

Marzec 2019, „Co czwarty Polak utożsamia BIO żywność z produktami kupowanymi bezpośrednio od rolnika”

Z raportu  „Żywność ekologiczna w Polsce 2018” wynika, że rynek można podzielić na cztery segmenty klientów: Ekoentuzjastów, Ekosceptyków, Wrażliwych cenowo oraz Prorolniczych. 25% Polaków można zaliczyć do ostatniej grupy. Więcej:

Marzec 2019, „Coraz lepsza wiedza Polaków na temat żywności ekologicznej”

Z raportu  „Żywność ekologiczna w Polsce 2018” wynika, że zdecydowana większość Polaków ma wykształcone wyobrażenie na temat BIO żywności, a 44% prawidłowo rozpoznaje zielony listek będący unijnym logo żywności ekologicznej.

Wrzesień 2018, „Pochodzenie ma znaczenie – rodzima żywność preferowana przez Polaków”

W sondażu IMAS Agri zbadano opinię dorosłych Polaków na temat skłonności do kupowania polskich produktów żywnościowych. Wyniki potwierdzają tezę, że lokalne warzywa, owoce lub produkty zbożowe cieszą się dużym uznaniem Polaków.

  • Komunikat prasowy (plik PDF)
  • Artykuł pierwotnie znalazł się na łamach pisma „AGROlider” nr 36, redagowanego przez Grupę Azoty. Jest on w wersji elektronicznej do pobrania ze strony pulawy.com/agrolider

Lipiec 2018, „Wzrost cen trafnie przewidywany przez Polaków”

Czy ceny warzyw, owoców i produktów zbożowych pozostaną niezmienione? W badaniu IMAS Agri Polacy trafnie wyrazili przekonanie, że ceny produktów rolnych w związku z obecną sytuacją w rolnictwie będą wzrastać. Dane GUS to potwierdzają.

Lipiec 2018, „Polacy znają pszenicę, a nie doceniają pszenżyta”

Pszenica jest nie tylko głównym zbożem uprawianym w Polsce, jest także trafnie wskazywana przez Polaków jako dominująca w naszym kraju uprawa. W badaniu IMAS Agri zapytaliśmy o najpowszechniej uprawiane w Polsce zboża.

Czerwiec 2018, „Połowa Polaków sądzi, że niemal w każdym gospodarstwie jest ciągnik”

W ciągu ostatnich kilkunastu lat znacząco wzrósł odsetek gospodarstw wyposażonych w ciągnik. Zgodnie z danymi GUS, w 2005 roku był on na poziomie 45 procent, a dekadę później osiągnął 68 procent. Co ciekawe, całkowita liczba maszyn będących w posiadaniu rolników prawie się nie zmieniła i utrzymuje się na poziomie 1,4 – 1,5 mln.

Czerwiec 2018, „Skrót ASF słabo rozpoznawalny wśród Polaków”

Większość Polaków słyszała o chorobie Afrykański Pomór Świń, a mimo to, nie jest im łatwo rozszyfrować skrót ASF. Aż 90 proc. dorosłych mieszkańców naszego kraju nie wie, co on oznacza.

Kwiecień 2018, „60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa rolne są większe, niż w rzeczywistości”

W Polsce aż 85% gospodarstw rolnych ma powierzchnię poniżej 15 ha, zgodnie z danymi GUS. Największe gospodarstwa znajdują się na północy kraju, a największe rozdrobnienie dotyka Małopolski i Podkarpacia. Tymczasem, według badań IMAS Agri, 60 procent Polaków sądzi, że gospodarstwa są większe.

Marzec 2018, „Jeszcze sporo nie wiemy o zaradności kobiet – rolniczek”

W Polsce kobiety stanowią 30% zarządzających gospodarstwami rolnymi, zgodnie z danymi Eurostat. Jest to jeden z najwyższych wyników w Unii Europejskiej, jedynie w trzech krajach nadbałtyckich oraz Austrii i Rumunii proporcja jest wyższa. Według badań IMAS Agri, połowa Polaków nie potrafi poprawnie wskazać tej liczby, przy czym częściej są to mężczyźni oraz osoby mieszkające w miastach.

Luty 2018, „Z czym kojarzy się Polakom rolnik?”

Zapraszamy do zapoznania się z raportem na temat spostrzegania rolnika. Powstał na podstawie badania przeprowadzonego w styczniu tego roku wśród 500 uczestników internetowego panelu badawczego IMAS oraz podobnego projektu badawczego zrealizowanego w 2011 roku.