Rozwiązania

Przeprowadzamy badania dotyczące różnych elementów strategii marketingowej i obszarów działalności firmy. Przedstawiamy wybrane obszary badań wraz z przykładowymi pytaniami marketingowymi, na które poszukujemy odpowiedzi w ramach prowadzonych badań.

Z uwagi na to, że każdy problem marketingowy jest indywidualny i specyficzny dla danej branży, proces przeformułowania problemów marketingowych na pytania badawcze ma formę wspólnego dialogu. Dzięki temu wypracowane rozwiązania badawcze w najlepszym stopniu odpowiadają na problemy marketingowe.

Dysponujemy szeroką gamą metod i technik badawczych. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu badań dla firm z różnych branż oraz instytucji.