Badania wizerunku marki (lub firmy) mają na celu sprawdzenie jak postrzegana jest marka lub firma przez jej Klientów. Podczas badania ustalane jest, jak respondent ocenia różne cechy (elementy wizerunkowe) np. nazwę, logo, opakowanie, cenę, a następnie określane jest jak poprzez te elementy postrzegana jest marka, np.  nowoczesna, trwała, prestiżowa, itp.

Poniżej znajdują się przykładowe pytania badawcze, na które odpowiadają badania tego typu:

 • Jaka jest świadomość marki (spontaniczna/ wspomagana)?
 • Jakie są skojarzenia z marką?
 • Jaka jest wiedza na temat marki?
 • Skąd konsumenci czerpią informacje na temat marki?
 • Jak oceniana jest marka na tle marek konkurencyjnych (pozycjonowanie marki)?
 • Czy konsumenci są lojalni wobec marki?
 • Jakie są preferencje wobec marki?
 • Jaki jest wizerunek marki, w tym spostrzegane grupy docelowe, spostrzegane korzyści, unikatowe cechy marki?
 • Jakie są oczekiwania wobec marki?
 • Jakie są motywy i bariery zakupu marki?
 • Czy konsument utożsamia się z marką?
 • Znajomość elementów SIW (logo, logotyp, kolorystyka itp.)
 • Wpływ działań promocyjnych/ produktowych na wizerunek marki
 • Wycena marki – ile warta jest moja marka?

Badania mają w konsekwencji określić, czy zakładany przez firmę wizerunek marki jest spójny z faktycznym wizerunkiem, a jeśli nie, jakie elementy wizerunkowe należy zmienić.

Podczas badania sprawdzany jest również wizerunek marki/ firmy na tle konkurencji.