Prowadząc badanie dystrybucji sprawdzamy, jak wygląda struktura kanałów dystrybucji, jaka jest liczba i jakość pośredników, gdzie zlokalizowane są magazyny i punkty sprzedaży detalicznej. Określamy w ten sposób, czy dana sieć dystrybucji jest efektywna i wykonuje należycie powierzone jej zadania.

Poniżej znajdują się przykładowe pytania badawcze używane podczas badań dystrybucji:

  • Obecne kanały dystrybucji
  • Jak dystrybuować produkty? Jakimi kanałami? Które są najskuteczniejsze?
  • Jak sprawdzić jakość kanałów dystrybucji?
  • Jaka jest jakość obsługi Klientów w kanałach dystrybucji?
  • Kim są nasi dystrybutorzy?
  • Jakie metody sprzedaży są wykorzystywane przez dystrybutorów?
  • Jak dystrybutorzy postrzegają naszą firmę oraz jakie są ich propozycje zmian w procesie obsługi, dostawie, jakości i wyborze produktów, zamówieniach, reklamacjach itp.?
  • Lojalność partnerów handlowych