IMAS International wspólnie z Divante wykonał dwóch pomiarów wielobranżowego badania efektu ROPO (Research Online, Purchase Offline).

Założenia naszego wspólnego projektu badawczego były proste – możliwie szeroko zbadać występowanie efektu ROPO. Podjęliśmy się w jednym, reprezentatywnym dla populacji Polaków badaniu, zestawić wiele branż, co w konsekwencji umożliwiło bezpośrednie porównanie takich odmiennych kategorii jak turystyka i ubezpieczenia, albo sprzedaż książek i lekarstw. Odsetek osób, które robią zakup offline pod decydującym wpływem internetu  w przypadku wycieczek wynosi 8%, ubezpieczeń – 1,7%, książek – 3,8%, a lekarstw – 0,3%. W odróżnieniu do innych badań na temat ROPO, w których zachodzą różnice wynikające z czasu badania lub metodologii, w naszym projekcie takich problemów nie ma. Można określić, które branże są szczególnie mocno dotknięte tym efektem, a które mniej.

Jesteś zainteresowany(a) tematem badania ROPO w swojej firmie? Skontaktuj się z nami.

Pełny raport można pobrać na stronie: http://go.divante.co/ropo-sopo-zwyczaje-zakupowe-polakow-raport-2016/