Promocja i komunikacja

Badania promocji i komunikacji koncentrują się na badaniach efektów działań firmy, które są dostrzegane na zewnątrz:

  1. Badana jest efektywność komunikatów sprzedażowych, jak wpływają na podniesienie wolumenu sprzedaży.
  2. Badane są materiały przygotowane do kampanii reklamowych i przez to weryfikowane są zamysły zespołu planującego kampanię, z rzeczywistym odbiorem przygotowanych materiałów reklamowych (filmów, grafik, tekstów, itd.).
  3. Ostatnim elementem są badania public relations, czyli ocena komunikatów firmy informujących o jej zamierzeniach, decyzjach i reakcjach na bieżące wydarzenia.