W ramach badań public relations sprawdzamy m.in.:

  • Znajomość działań PR marki/ firmy i ich ocena
  • Wpływ PR na budowanie wizerunku marki
  • Efektywność rożnych działań PR dla znajomości marki i sprzedaży (targi, publikacje prasowe, sponsoring)
  • Jakie działania/ instytucje mogą/ powinny być wspierane przez daną markę (Sponsoring, Działania charytatywne)?