Badania reklam opierają się na następujących ocenach:

  • ocena konceptów reklamowych,
  • ocena reklamy na różnych etapach przygotowania,
  • wybór mediów reklamowych.

IMAS posiada w swojej ofercie wypracowane własne metody badań materiałów reklamowych. Zaliczają się do nich:

  • Power Tracking, regularny pomiar kondycji marki,
  • Psychometr, wystandaryzowane narzędzie do badania skuteczności reklam telewizyjnych,
  • Ad Watch, ilościowy sondaż sprawdzający efekty działań reklamowych.