Badania dotyczące zwyczajów i postaw konsumentów koncentrują się na następujących pytaniach badawczych:

  • Co kupują konsumenci? (markę/ kategorię produktową?)
  • Kto kupuje?
  • Jakie segmenty konsumentów można wyróżnić?
  • Jak kupują? Jak wygląda proces zakupowy oraz decyzyjny?
  • Dlaczego kupują? Jakie są korzyści wynikające z produktu? Czy postrzeganie produktu jest zgodne z komunikacją marketingową?
  • Gdzie i kiedy konsumenci dokonują zakupów?
  • Jak często konsumenci kupują?
  • Jaka jest średnia kwota wydawana na zakupy?
  • Jakie są kryteria wyboru kanałów dystrybucji?
  • Jakie są niezrealizowane potrzeby?