Wyniki pierwszej fali cyklicznego badania KRD o kondycji firm w dobie pandemii

Published:: 21/05/2020 Author: IMAS International

Mamy przyjemność podzielić się wynikami badania zrealizowanego przez nas dla Krajowego Rejestru Długów. Raport został opracowany przez KRD, udostępniamy za ich zgodą. Link do całości raportu znajduje się na dole.


Epidemia koronawirusa w Polsce wpłynęła na niemal każdą dziedzinę gospodarki, rujnując działalność jednych przedsiębiorstw i wzmacniając pozycję innych. Trzy czwarte firm dostrzega negatywne bądź pozytywne skutki pandemii.

Z najnowszego ogólnopolskiego, przekrojowego badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”, wynika, że połowa (49,3%) przedsiębiorców z sektora mikro, małych i średnich firm ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, zaś jedna czwarta badanych (24,6%) ocenią ją pozytywnie. Im większa firma – tym mniejsze problemy ekonomiczne.

Analizując dane przez pryzmat wielkości przedsiębiorstwa, wyraźnie widać, że najwięcej, bo prawie 55 proc. mikrofirm ocenia swoją sytuację finansową jako złą. W małych firmach taką opinię wyraziło 46 proc. badanych, zaś w średnich firmach tylko 37,8 proc. To nic dziwnego, im większa firma, tym większe zaplecze finansowe, a co za tym idzie, mniejsze ryzyko zachwiania ekonomicznego. Im mniejsza firma, tym gorzej radzi sobie w kryzysie – mówi Adam Łącki, prezes Zarządu Krajowego Rejestru Długów Biura Informacji Gospodarczej SA.

Główne wnioski z badania Krajowego Rejestru Długów „KoronaBilans MŚP”:

49% badanych przedsiębiorców ocenia swoją aktualną sytuację ekonomiczną jako złą, a 55% spodziewa się jej pogorszenia w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
79% przedsiębiorców prognozuje, że z powodu epidemii ich przychody w ciągu najbliższych trzech miesięcy raczej zmaleją
60% firm przyznaje, że przez epidemię już musiało ograniczyć produkcję, sprzedaż bądź świadczenie usług.
58% firm nie ma problemów z uzyskaniem od dostawców materiałów niezbędnych do produkcji, sprzedaży bądź świadczenia usług.
78% firm nie planuje w najbliższych trzech miesiącach żadnych inwestycji. Ci, którzy planują, zainwestują środki w zakup nowego sprzętu (55%).
46% firm deklaruje, że może częściowo lub całkowicie prowadzić działalność on-line. Z tego połowa już się na nią przestawiła lub zrobi to w ciągu najbliższych trzech miesięcy.
60% przedsiębiorstw nie rozważa redukcji zatrudnienia w ciągu najbliższych trzech miesięcy, a 8% przedsiębiorstw planuje przyjęcie nowych pracowników.
86% mikrofirm zamierza skorzystać z pomocy rządowej. Jednocześnie ponad 3/4 firm ocenia, że oferowane wsparcie jest niewystarczające.

 

Więcej na stronie Krajowego Raportu Długów

Comments: 0