Panel internetowy

W 2005 roku powstał nasz internetowy panel badawczy IMAS Online. Liczba ankiet internetowych we wszystkich realizowanych przez nas projektach ilościowych przerosła w tym okresie liczbę ankiet realizowanych innymi metodami łącznie.

Podstawą dobrego panelu badań online jest jakość bazy respondentów.

Dążymy do tego na szereg sposobów:

 • Rekrutujemy z bardzo zróżnicowanych miejsc (social media, mailingi, rekrutacja w trakcie badań tradycyjnych, referencje i polecenia, reklamy banerowe, SEO, SEM, itp.) w celu zachowania różnorodności osób;
 • Weryfikujemy panelistów poprzez dwustopniową procedurę dołączania respondentów do panelu, co zapobiega wielokrotnej rejestracji tej samej osoby lub przez mechanizmu typu bot;
 • Aktywnie zarządzamy panelem, tzn. na bieżąco są prowadzone takie prace jak:
  • rekrutacja nowych uczestników,
  • rejestrowanie i analizowanie historii uczestnictwa,
  • kontrola poprawności informacji podawanych przez panelistów,
  • usuwanie respondentów naruszających postanowienia regulaminu,
  • regularne badania satysfakcji panelistów (uczestniczy w nich losowa próbka).
 • Wzmacniamy wewnętrzną motywację respondentów poprzez stosowanie dobrych praktyk w kontaktach z naszymi panelistami, za co odwdzięczają się starannością i zaangażowaniem w pracę przy naszych projektach:
  • dbamy, by wynagrodzenie było wypłacane jak najszybciej i na dogodnych warunkach,
  • wypracowaliśmy mechanizmy inteligentnego zapraszania respondentów do badań, które na bieżąco monitorują i wysyłają zaproszenia tylko do odpowiednich osób potrzebnych do realizacji projektu, dzięki czemu redukujemy ilość osób zapraszanych i odrzucanych na początku ankiety,
  • dedykowani pracownicy niezwłocznie odpowiadają na pytania i uwagi przekazywane przez naszych panelistów drogą mailową i telefoniczną,
  • zapobiegamy wystąpieniu efektu „zawodowego respondenta” poprzez równomierne zapraszanie do badań panelistów (nie dzielimy ich na „szybszych” i „wolniejszych”, stosujemy stosunkowo niewysokie wynagrodzenie za udział i wzmacniamy postawę motywacji wewnętrznej,
 • Stosujemy się do aktualnych międzynarodowych wytycznych dotyczących standaryzacji procesu zarządzania panelem i badaniami online.

Możemy realizować badania na panelu w dwojaki sposób:

 • jeśli dysponujecie Państwo własnym systemem ankietowym – wysyłamy po prostu zaproszenie do wypełnienia ankiety na przesłanym przez Państwa linku.
 • w sytuacji, gdy nie macie Państwo możliwości zaprogramowania własnej ankiety, utworzymy dla Was odpowiedni skrypt ankiety, zrealizujemy projekt na próbie z naszego panelu i po kilku dniach dostarczymy wyniki w formie danych i/lub raportu.

Program PKJPA

W nawiązaniu do najnowszych praktyk i rekomendacji w zakresie zarządzania internetowym panelem badawczym, IMAS przygotował dokument zawierający informacje dla klientów – zachęcamy do pobrania Polityki Jakości Panelu (PDF).