Ankieta demo

Ankieta demo

Dla tych, którzy chcieliby zlecić nam skonstruowanie autorskiego kwestionariusza, lub po prostu poznać nieco bliżej możliwości naszego systemu budowy ankiet, stworzyliśmy internetowy kwestionariusz, w którym staraliśmy się wykorzystać jak najwięcej różnorodnych typów pytań. Można je dowolnie zestawiać w zależności od potrzeb. Przejście ankiety zajmie Ci zaledwie kilka minut, a w tym czasie będziesz mieć okazję ocenić, czy badanie online w naszym panelu jest metodą odpowiednią dla Twojego projektu badawczego:

http://surveys.imas.pl/s3/ankieta-demo-1307

Mobilna ankieta demo

Możesz też wypełnić mobilną wersję ankiety demonstracyjnej. Zeskanuj poniższy kod: