Standardy

Standardy jakości Panelu IMAS

Wcielając w życie nasze projekty badawcze stosujemy się do aktualnych międzynarodowych wytycznych dotyczących standaryzacji procesu zarządzania panelem i badaniami online. O efektach tych prac można się dowiedzieć czytając odpowiedzi na 28 pytań ESOMAR. Ten pożyteczny dokument został stworzony z myślą o badaczach próbujących wybrać najlepszego dostawcę baz respondentów dla swoich projektów.

„28 Pytań stanowi uzupełnienie stworzonych przez ESOMAR wytycznych do prowadzenia badań online (ESOMAR’s Guideline to Online Research), określających szczegółowo prawne i etyczne zasady postępowania w badaniach z wykorzystaniem nowych technologii. Zawarte są tam również wskazówki do formułowania polityki prywatności, wykorzystania cookies, pobierania plików oraz stosowania rozwiązań mobilnych. (cyt. za ESOMAR)”

Dowiedz się więcej na temat działalności i publikacji ESOMAR. Wejdź na stronę www.esomar.org.

Od wielu lat uczestniczymy w Programie Kontroli Jakości Pracy Ankieterskiej (PKJPA), koordynowanego przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku (OFBOR). Posiadamy aktualny, wydany w roku 2018, Certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA) w kategorii „Badania CAWI”.


Zobacz także: